Other Works
Similiar Projects

Blue Horizon Evi

Çeşme Paşalimanı bölgesinde yaklaşık 1.600 m² büyüklüğündeki proje arazisi deniz seviyesinden başlayarak kademeli olarak 9 metre yüksekliğe ulaşır.

NVA Noyan Vural Architects, projeyi anlatıyor:

Çeşme Paşalimanı bölgesinde yaklaşık 1.600 m2 büyüklüğündeki proje arazisi deniz seviyesinden başlayarak kademeli olarak 9 metre yüksekliğe ulaşır. Toplam 675 m2 kullanım alanına sahip yapıya dair iki önemli tasarım kararlarından ilki, komşu yapıların yakınlığı sebebiyle bu üç yönde cephe vermemek ve denize yönelmek, ikincisi ise çevredeki yapıların herbirinin ayrı bir mimari  karakteristik özelliklerinden bahsedilmesinin imkansızlığına karşın yatırımcı ile hemfikir olunarak özgün, heykelsi  bir mimari dil kullanılmasıdır. Proje, yatırımcıyla gercekleştirilen dördüncü proje olması sebebiyle yıllar içinde gelişen mimari proje yaklaşımı, detaylar ve malzeme tercihlerini yansıtan son halkadır. Yapının cephe karakteri sokağa yönelirken tamamen sağır,  komşu parsellere yönelirken  kismi kapalı, denize yönelirken  ise  tamamen şeffaf olarak tasarlandı. Yan cephe ve deniz cephesindeki  geçirgenlik, sürekliliği olan bir yırtıkla vurgulandı. Mevcut kademeli topografyanın izini takip eden her peyzaj katmanı birbiriyle bağlanarak yapının sirkülasyonuna eklendi. İki konsol arasında oluşan boşluk, cephedeki yırtık, alışılagelen cephe biçimlerini değiştirerek ancak yapıya girdikten sonra hissedilebilecek sürprizli açılımlar yarattı. Gün ışığı ve deniz manzarasının yapının tüm kademelerinde deneyimlenmesi amaçlandı. Dış mekanda denize doğru tasarlanan geniş yeşil alan ve peyzaj tasarımında zengin kullanıma dikkat edildi. Bölgedeki nüfus ve yapılaşma yoğunluğunu düşünerek, yapıyı kullanıcı için olabildiğince içe dönük bir yapı haline getirmek ve geride durmayan, cüssesini saklamayan bir yapı tasarlamak istedik. Yol cephesinde dışa tamamen kapalı, monolitik kütle, deniz cephesindeki boşluklar, kademeli uzayan konsollar ve peyzajdaki kademelenmenin yardımı ile parçalandı.

Büyük ölçüde yazın kullanılmasına karşın, tüm sene kullanılması öngörülen, çeşitli iklim şartlarına uyum sağlayabilen farklı kullanım senaryolarını içeren bir yapı. Bu bağlamda açık, yarı açık, açık ama korunaklı ve istenildiğinde açılabilen kapalı alanların birbirleriyle hem yatayda hem de düşeyde sıkıca bağlanması, alanlar arasındaki görsel ilişkinin olabildiğince akışkanlaştırılması bu yapının mekan kurgusunu koşullayan yönelimler oldu.

Details
Project Location: Çeşme, İzmir
Project Type: Single House
Proje Tipi Grubu: Konut
Employer: İnanç Fersah
Ana Yüklenici: Fersah Rüya Evler
Projcet Manager: Noyan Vural
Construction Drawings: Aybüke Gedik
Structural Project: Salih Erdil Vural, Selim Göller, Tunç Ersan
Mechanical Project: Necdet Tunalı
Electrical Project: Seçkin Sekman
Plumbing Project: Necdet Tunalı
Çelik Projesi: Tunç Ersan
Photography: Burak Gürbüz, Burak Yurdakul
Architectural Supervision: Noyan Vural
Project Start Date: 2016
Project End Date: 2016
Construction Start Date: 2016
Construction End Date: 2018
Building Plot Area: 1,600 m2
Total Construction Area: 675 m2

Pin It
Architectural Offices
Architects

Aybuke Gedik

Ayşe Yalçın İçyer

Tolga Bayazit

Büşra Esen

Leyla Çiftlik