Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

Denizbank Operasyon Merkezi

Bina arsa geometrisi, parsel yapısı ve çevre dokusu göz önünde tutularak üç ana kitleden oluşmuştur.

Kitle biçimlenişinde ana yaklaşım yönleri, yeşil-dış mekana açılma, iç sokaklar ve mekanların doğal ışıktan maksimum yararlanması belirleyici olmuştur. Tüm merkezde yatay ulaşımda ve mekansal algıda süreklilik sağlanmıştır. Cepheler, doğal ışığı olabildiğince içeriye atacak bir geçirgenliğe sahiptir. Mimari biçimlenmeye uygun olarak, enerjinin verimli kullanımını ön gören, enerji tasar¬rufu sağlayan çift cidarlı bir cephe önerilmiştir.

Künye
Proje Yeri: Ümraniye
Proje Tipi: Ofis
Proje Tipi Grubu: Ticari
İşveren: Denizbank
Proje Başlangıç Yılı: 2012
Proje Bitiş Yılı: 2012
Arsa Alanı: 2,760 m2
Toplam İnşaat Alanı: 74,809 m2

Pin It
Mimarlık Ofisi
Mimar

Lüftü Ünver

Hasan Şener

Ebru Ünver
Yardımcı Mimar(lar)
İlknur Karlı
Dilek Çankır