Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

Eczacıbaşı Ar-Ge Binası

Eczacıbaşı grup şirketlerinden ESAN, EYAP (VİTRA & ARTEMA), EKS ve EKY'nin üretim tesislerinin yer aldığı Bozüyük Üretim Kampüsü bünyesinde AR-GE Merkezi yapısı tasarlanmıştır.

AR-GE Merkezi kapsamında mevcut üretim tesislerinin içinde yer alan ve halihazırdaki bütün ar-ge çalışmalarının yürütüldüğü ayrık laboratuvar ve çalışma ofislerinin bir merkezde toplanması hedeflenmiştir. AR-GE Merkezi; son dönem teknolojisinin üretildiği ve kullanıldığı bir teknoloji üssü olmasının yanı sıra tasarım geliştiren bir merkez olarak da kullanılacaktır.Tasarımında ana konsept olarak akışkanlık kavramından yola çıkılmıştır. Teknolojinin sürekli ilerleme durumu, sabit ve yerleşik olmama durumu akışkanlık kavramı ile örtüşmektedir. Eczacıbaşı grup şirketlerinin ar-ge çalışmalarının yürütüldüğü mevcuttaki ayrıl laboratuar ve çalışma ofislerinin akışkanlık kavramı ile entegre edilmesi amaçlanmıştır. Projenin ana fonksiyonları olan showroom ve ortak kullanım merkezi, laboratuarlar, ofisler ve teknik servis mekanları formsal olarak birbirinden farklılaşırken, plan şemasında projenin ana omurgasını oluşturan bir iç sokak aracılığı ile bütünleşmektedir. AR-GE Merkezi düşeyde tasarlanan kot farklılıkları ile yapı içindeki mekansal ilişkileri tariflemektedir. Yatayda plan şemasında amaçlanan akıcılık, düşeyde yükseklik ve kot farkları ile mekana üç boyutta dinamizim katmaktadır. Tasarım konsepti endüstriyel alanda eksikliği hissedilen kentsel alanların yaratılması fikrinden doğmuştur. Sadece bir araştırma ve geliştirme merkezi değil, aynı zamanda tek bir çatı altında tasarlanan tektonik yapı parçalarıyla teknolojiyi mimarisi ile yansıtacak bir yapı olarak tasarlanmıştır.

Künye
Proje Yeri: Bozüyük, Bilecik
Proje Tipi: Ar-Ge Binası
İşveren: Eczacıbaşı Holding
Proje Başlangıç Yılı: 2009
Proje Bitiş Yılı: 2009
Arsa Alanı: 8,400 m²
Toplam İnşaat Alanı: 4,300 m²

Pin It
Mimar

Enis Öncüoğlu

Önder Kaya

Cem Altınöz

Cumhur Keskinok
Yardımcı Mimar(lar)
Sibel Konu
Ebru Salah
Özge Özden