Other Works
Similiar Projects

İznik’te Dağ Evi

Atölye Kolektif, projeyi anlatıyor:

İznik’in dağlık bölgesinde konumlanan hafta sonu evi, içinde bulunduğu coğrafya ile ilişkilendirilerek yeşil yamaçların uzantısında ahşap strüktürlü bir yapı olarak tasarlanmıştır. Çam ve kayın ormanlarıyla çevrelenen geniş boşluğun, yoldan en uzak noktasında konumlandırılmıştır. Böylece yapıya yaklaşım senaryosunda yürüme eylemi tasarımın bir parçası haline getirilmiştir. Yoldan yapıya kadar olan mesafenin doğanın yoğun olarak hissedildiği bir patika olarak kurgulanması ile yapının, arka fondaki orman dokusu ile bir bütün olarak algılanması amaçlanmıştır. Proje alanını sınırlandıran ormanlık bölge içinde doğal bir patikaya dönüşen yürüme hattı, yerleşim kararını etkileyen temel unsur olmuştur. Yapı, bu yürüme ekseni üzerine oturan ve söz konusu hattın iç mekanda da devam ettirildiği, böylece doğal peyzajın evin hemen hemen her noktasından hissedilir olduğu bir ana fikir çerçevesinde çözümlenmiştir.

Plan kurgusu, proje alanını çevreleyen tepelere yönlenerek manzarayı kadrajlayan, farklı açılarda konumlandırılmış yaşama ve özel alan birimlerinin irrasyonel bir sirkülasyon ağına eklemlendiği bir sisteme sahiptir. Binanın açısal konumlandırılması ile sert iklim koşullarına karşın güneş ve doğal ışık imkanının gün boyu değerlendirilmesi mümkün kılınmıştır. Yaşama alanı ön bahçeye doğru genişleyen bir açıyla bakarken, arka bölümdeki özelleşmiş̧ birimler ormanın sakin atmosferine yönlenir. Sirkülasyon sistemi, daralıp genişleyen ve tamamıyla işlevlendirilmiş bir iç yarık gibi ele alınmış, arka bölümde manzaraya açılan bir sofa ile sonlandırılmıştır.

Topografyaya mümkün olan en az müdahale ile doğanın sürekliliğine imkan veren bir sistem arayışı sonucunda, doğal zeminden koparılarak, topografya ile uyumlu hareket eden bir kütle tasarlanmıştır. Üst yapı sistemi bütünüyle ahşap yapım teknikleri ile inşa edilen binanın temel sistemi, çelik dikmeli tekil temeldir. Yükseltilmiş temel sistemi sayesinde binanın olası doğal etkilerden; nem, kar, su baskını vb. korunması hedeflenmiştir. Konvansiyonel ahşap tekniklerinin uygulandığı ana gövde çatı plağında, lamine ahşap kirişleme kullanılarak planimetri ile uyumlu bir üç boyut etkisi yakalanmıştır.

Details
Project Location: İznik, Bursa
Project Type: Single House
Proje Tipi Grubu: Konut
Consultant: Polat Karakuş
Projcet Manager: Emre Torbaoğlu
Structural Project: Gözetir Mühendislik
Electrical Project: Gözetir Mühendislik
Plumbing Project: Gözetir Mühendislik
Photography: Emre Torbaoğlu
Architectural Supervision: Emre Torbaoğlu
Project Start Date: 2019
Project End Date: 2019
Construction Start Date: 2019
Construction End Date: 2020
Building Plot Area: 8.500 m²
Total Construction Area: 120 m2

Pin It
Architectural Offices
Architects

Evrim Akcan

Arif Bıltır

Emre Torbaoğlu
Contributing Architect(s)
Beyza Nergis Özbek
Ezgi Hoca