İlgili Projeler

Şensoy 26 Konutu

1996 yılında inşa edilen yapı, Dolmabahçe Sarayı sırtlarındaki Swissotel gerisinde, Taşlık Platosu ön görünümünde yer alıyor.

Hamdi Şensoy, projeyi anlatıyor:

3. Derece eski eser uygulaması olarak inşa edilen yapıda; bulunduğu Vişnezade Mahallesi’nin anılarda kalan kültürel sürekliliğini sağlamak amacıyla, mimarisinin farklı bir yorum içerisinde ele alınması uygun görülmüştür.

Projelendirmede ritmik bir modülasyon düzeni kabul edilerek, plan kuruluşu ve mekanların dışa yansımasında, geleneksel oran ve ögelerin kullanılmasıyla bütünlüğün sağlanmasına özen gösterilmiştir.

Vişnezade Camii yönünde, fazla eğimli bir yol üzerinde bulunan yapının, komşu binalarla olan yaklaşımlarında; siluet bütünlüğü kurulmasının yanısıra, yatay ve dikey boyutlarda uyumun sağlanması amacıyla, cumba ve köşe geçişlerde kristalleşen formlar içinde çözümüne önem verilmiştir.

Bina perde ağırlıklı betonarme karkas bir yapıdır.

Yapı bünyesinde sanat galerisi, konut katları ve büro katı yer almaktadır.

Cephe kuruluşu olarak; alt katlar granit kaplamalı olup üst katlar sıvalıdır. Düzgün yüzey elde etmek amacıyla, bina içinden dışarıya doğru uzanan konsol yapı iskelesi kurularak, anolu sıva uygulaması yapılmıştır. Yüzey gerilimlerine karşı, pas payı dikkate alınarak, sıva içerisinde 40x40cm aralıklarla, tüm cephede, çelik ankraj saplamalar kullanılmıştır. Ayrıca sıva yüzeyleri, antistatik hale getirilip silikon esaslı malzeme ile boyanarak eskimeye karşı korunmuştur.

Dış cephede oluşturulan bitmiş boşluklara, mekan fonksiyonlarına göre farklı açılımlar esnekliği getiren, karma bir doğrama sistemi uygulanmıştır.

İçten yapılan ısı yalıtımında, katmanlar arasına, ışıma yoluyla ısı kaybını önleyici alüfolyo yerleştirilmiştir.

Projenin hazırlık aşamasında, komşu binalar için de, bu binada olduğu, benzer karakterde ilaveler ve cephe giydirmeleri yapılması hususu ilgililere önerilmiştir. Önerinin kabul görmesi halinde, binalar arasında daha uyumlu bir bütünlüğün kurulması sağlanacak ve sözü edildiği üzere, Vişnezade’nin tarihi geçmişine saygılı, çağdaş çizgide bütünleşen mimari bir çevre yaratılmış olacaktır.

Künye
Proje Yeri: Beşiktaş, İstanbul
Proje Tipi: Apartman
Proje Tipi Grubu: Konut
İşveren: Hamdi Şensoy
Ana Yüklenici: Hamdi Şensoy
Statik Projesi: Nusret Suna
Mekanik Projesi: Sami Bölükbaşı
Elektrik Projesi: Sami Bölükbaşı
Tesisat Projesi: Sami Bölükbaşı
Proje Bitiş Yılı: 1989
İnşaat Bitiş Yılı: 1996

Pin It
Mimar

Hamdi Şensoy