Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

Nergis Apartmanı

Kadıköy Suadiye’de kentsel dönüşümün neredeyse tüm parsellerde farklı aşamalarda devam ettiği bir sokakta yer alan Nergis apartmanında benzerlerinde de olduğu gibi işveren ve yüklenici aynı kişi yani aynı inşaat şirketiydi.

İşveren’in önceliği maksimumda inşaat alanı sağlamak ve yoğun rekabet içerisinde farklı ama ekonomik bir binaya sahip olmaktı. Daire sahiplerine verilecek 2+1 dairelerin büyüklüğü İşveren açısından piyasa satış şartları için avantajlı değildi. Kendisine ait dairelerin daha büyük ve 3+1 olmasını istemekteydi.

Mimari açıdan tasarım problemi, paylaşım oranları sebebi ile farklı büyüklükte kat maliklerine ait 2+1 dairelerle , işverene ait 3+1 daireleri bina kütlesini orantısız çıkmalarla bozmadan ve daireler arasında dezavantajlar yaratmadan planlamaktı.

Bunu sağlamak için 2+1 daireler katta 3 adet olacak şekilde planlandı. Özellikle bahçe cephesindeki dairelerin giriş ve yerleşimi standart apartman plan şeması dışında açık mutfaklı daha esnek bir yerleşime imkan vermekteydi. Ancak bir kişi dışında daire sahiplerini klasik beklentilerinden vazgeçirmek mümkün olmadı. 3+1 daireler de katta 2 adet olarak planlandı. Değişken kat planlı yapı tasarlanırken hem teknik problemler çözüldü hem de değişikliklerin cephe bütünlüğünü bozmaması sağlandı.

İlk defa apartman inşa eden bir işveren ile çalışmanın süreçte avantaj ve dezavantajları oldu. İşverenin apartman inşaatı konusunda geçmişten gelen ezberleri olmadığı için mimardan gelen istek ve önerilere daha açıktı, hatta beklentisi de bu yöndeydi. Ancak bunun yanında inşaat sürecinde tecrübesizlik sonucu oluşan maddi ve zamansal kayıpları işin sonuna doğru pekçok önceden verilen kararı sorgulayarak ve daha ekonomik tercihler yaparak telafi etmek istemesi de bu durumun dezavantajı oldu.

Harita
Künye
Proje Yeri: İstanbul, Kadıköy
Proje Tipi: Apartman
Proje Tipi Grubu: Konut
İşveren: Habit İnşaat
Ana Yüklenici: Habit İnşaat
Statik Projesi: Tarkan İnşaat
Mekanik Projesi: Kaya Mühendislik
Elektrik Projesi: Kaya Mühendislik
Fotoğraf: Umut Töre
Proje Başlangıç Yılı: 2015
Proje Bitiş Yılı: 2015
İnşaat Başlangıç Yılı: 2015
İnşaat Bitiş Yılı: 2017
Arsa Alanı: 1,091 m²
Toplam İnşaat Alanı: 4,370 m²

Pin It
Mimarlık Ofisi
Mimar

Burçak Pekin

Hanife Aliefendioğlu