Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

Şile Kültür ve Sanat Merkezi

Şile Kültür ve Sanat Merkezi Mi'mar Mimarlık tarafından 2012 yılında tasarlandı.

Mi'mar Mimarlık projesini şöyle anlatıyor:

"Şile belediyesi, sınırlı proje daveti ile belirlenen alanda ekiplerden konsept proje çalışmaları elde ederek proje ekibini belirleme yöntemini tercih etmiştir. Bu yaklaşım çerçevesinde Mİ'MAR MİMARLIK olarak hazırladığımız konsept proje belediye tarafından kabul gördü ve çalışmalara başlandı.

Proje alanı şile merkez yerleşim alanının çeperinde ve yeni gelişme alanları bölgesinde yer almaktadır. Seçilen yapı alanı Karadeniz arazi topografyasına paralel olarak sahil bandına inen yamaçların üstünde konumlanmakta ve etrafı yollarla ve yeşil doku ile çevrelenmektedir.

Temel olarak projede belirleyici unsurlar,

 • Bitişiğinde yer alan sosyal tesis ve piknik alanı,
 • Arazi içinde yer alan yeşil doku,
 • Araziyi çevreleyen yol ağı ve geçitler,
 • Topografya,
 • Manzara(şile feneri ve Karadeniz)
 • İklim

Fiziksel kriterler ve yoğun ihtiyaç programı ile birlikte az katlı şile silüetinde fazla öne çıkmayan yapı hedeflenmiştir.

Temel kriterler etrafında üç farklı alternatif üretilerek görüşler alınmış ve tercih edilen alternatif proje üzerinde çalışmalar sürdürülmüştür.

Yapı programına bakıldığında, Belirleyici temel fonksiyonlar aşağıdaki gibi sıralanabilir;

 • 500 kişilik tiyatro salonu ve fuayesi,
 • Sergi salonu,
 • Sinema salonu,
 • Nikah salonu veya yemekli davet salonu
 • Nikah salonu ve tiyatro salonu için bağımsız kullanımlara hizmet eden servis ve destek birimleri
 • Yönetim ve otopark alanları,

Yoğun program ve sınırlı alan, tasarımı tekil yapı kütlelerine itsede parçalı çözümlerin şile şehir dokusu için daha yerleşik kılacağı anafikri projenin oluşmasında belirleyici olmuştur.

Arazinin kuzey ve güneyinde yer alan yeşil dokunun yapı içinden okunması ve dolayısıyla sürekliliğinin sağlanması ana salonların sahne cephelerinin dışarıya açılması ile sağlanmıştır.
Ayrıca tiyatro salonu çok fonksiyonlu etkinliklere ev sahipliği yapacağından sahne, açık alan etkinlik (şile bezi defile yolu) anfisi ve peyzaj alanı ile bütünleştirilmiştir.

Kültür merkezi yapısı, okul ve yaya trafiğinin kesişim noktasında yer aldığından, yaya süprizli manzara olanakları sağlayan meydan ve meydancıklarda duraklayarak yoluna devam ederek kapalı veya açık mekanları kullanabilme imkanlarına sahip olacaktır.

Şile konumu ve barındırdığı imkanlar (doğal güzellikler, dolayısı ileİz, yakınlık vs.) nedeniyle insan sirkülasyonu ve kullanıcı grupları değişken bir yapıdadır. Bu durum belediye verileri çerçevesinde ele alınarak program ve kullanıcı yoğunluğu analizi yapılarak mekansal belirlemelerde değerlendirilmiştir."

Künye
Proje Yeri: İstanbul, Şile
Proje Tipi: Kültür Merkezi
Proje Tipi Grubu: Kültür
İşveren: Şile Belediyesi
Peyzaj Mimarlığı: Yüksel Proje
Statik Projesi: Güvengiz Mühendislik
Mekanik Projesi: Yüksel Proje
Elektrik Projesi: Yüksel Proje
Akustik Danışmanı: Talayman Akustik
Proje Başlangıç Yılı: 2012
Proje Bitiş Yılı: 2012

Pin It
Mimarlık Ofisi
Mimar

Ahmet Yılmaz

İbrahim Hakkı Yiğit