Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

Yalova Üniversitesi Merkez Kampüsü

Yalova Üniversitesi Merkez Kampüsü Mi'mar Mimarlık tarafından 2011 yılında tasarlandı.

Mi'mar Mimarlık projeyi şöyle anlatıyor:

"Yalova/Çınarcık yolu üzerinde yer alan kampus yerleşim alanı, Marmara Denizi ile yol arasında kalmaktadır. kampüs alanı çok farklı zemin/bitkisel örtü/topoğrafik yapı özellikleri göstermektedir. Arazinin yaklaşık 100 dönümlük kısmı heyelan bölgesidir ve yapılaşmaya müsait değildir. Ayrıca arazi çok zengin topoğrafya çeşitliliğine sahiptir. Öyleki arazi parçası, sırt/omurga/tepe dizisi ile ikiye bölünmekte ve bir yamaç Marmara Denizine, diğer yamaç orman/yeşil tarım arazisine bakmaktadır.

Bu durum yoğun programa sahip üniversite yerleşkesi için tanımlı bölgesel planlama ile birlikte fonksiyon dağılımında net ayrışmayı belirleyen etkenlerden olmuştur.

Kütüphane bilginin kaynağını temsil ettiği için, akademik külliyenin odağını oluşturmaktadır ve görsel olarak denizle, meydanla, şehirle güçlü bir ilişki kuracak şekilde konumlandırılmıştır.

Sürprizli bir kampüs şeması benimsenmiştir. Bu durum öğrencilerin irili ufaklı meydanlarla birbirine açılan, buna karşılık kendine kapanan, mahremiyeti olan biçimlerin bir araya gelmesi ile bütünü oluşturmaktadır.

Topoğrafya ile barışık –ona hükmeden degil- kendine yer bulan bir anlayışla organik olarak arazide kendine yer açan yapılar topluluğu oluşturulmuştur.

Oluşum devam etmektedir. Bu temel yaklaşım doğrultusuda bir planlama benimsenmiş ve üzerine, yanına, kenarına yeni ekler alacak şekilde bir tasarım ve üretim kurgulanmıştır.

Açık ve kapalı spor alanları, şehrin de kullanımına imkan verecek şekilde tasarlanmıştır.

Yurt bölgesi ile eğitim alanını kesen otoyolun olumsuz etkisi güçlü yaya aksları ve köprüleri ile aşılmıştır. Akademik alan, öğrencinin yoğunlukla kullanacağı diğer birimlere –yurtlar, sosyal kültürel tesisler- yürüme mesafesinde konumlandırılmıştır."

Künye
Proje Yeri: Yalova
Proje Tipi: Üniversite Kampüsü
Proje Tipi Grubu: Eğitim
İşveren: Yalova Üniversitesi
Proje Başlangıç Yılı: 2011
Proje Bitiş Yılı: 2011

Pin It
Mimarlık Ofisi
Mimar

Ahmet Yılmaz

İbrahim Hakkı Yiğit