İlgili Projeler

Yıldız Teknik Üniversitesi Yıldız Yerleşkesi Kongre ve Kültür Kerkezi

Avan proje 2010 yılında sonuçlandırılan bir kurum içi yarışma ile elde edilmiştir.

Uygulama projesi 2013-14 yıllarında çizilmiştir. ihale aşamasındadır.

Yarışmanın amaç kısmında şöyle denilmektedir ; "YTÜ Yıldız Yerleşkesi içinde C blok olarak adlandırılan ve konferans salonu ile laboratuarlar binası olarak kullanılan yapı depremde büyük hasar görmüş ve ekonomik ömrünü tamamlamıştır. Adı geçen yapının kontur ve gabarileri ile alan büyüklükleri sınırları içinde kalacak biçimde, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile ilke kararları bağlamında tarihsel değerleri de göz önünde bulundurularak, mevcut yapı stokunu gerek mekansal gerekse mimari kimlik açısından yeniden değerlendirilerek güncel gereksinmelere uygun yeni bir Kültür ve Eğitim Merkezi yapısı tasarlanması amaçlanmaktadır."

Program:

A. Çok Amaçlı Salon (800-1000 kişilik) (2500 m2) (1 adet)
Büyük Salon (1500 m2)
Sofita+Sahne Arkası (1000 m2)
Konferans, klasik müzik, opera, tiyatro vb. etkinliklere cevap verecek esneklikte olacaktır.

B. Büyük Konferans Salonu (200 kişilik x 2 adet) (300 m2 x 2 adet = 600 m2)
Konferans, oda müziği vb. etkinliklere cevap verecek esneklikte olacaktır.

C. Küçük Konferans Salonu (100 kişilik x 4 adet) (200 m2 x 4 adet = 800 m2)
Konferans, cep sineması vb. etkinliklere cevap verecek esneklikte olacaktır.

D. Toplantı Salonu (50 kişilik x 4 adet) (100 m2 x 4 adet = 400 m2)
Konferans vb. etkinliklere cevap verecek esneklikte olacaktır.

E. Sergi Salonu (500 m2)
Fuar, sergi vb. etkinliklere cevap verecek esneklikte olacaktır. (Bu etkinliklere uygun kat yüksekliğine dikkat edilmelidir.)

F. Fuaye (200 m2)
Fuaye, sergi vb. etkinliklere cevap verecek esneklikte olacaktır.

G. Prova Salonları (50 m2 x 3 adet = 150 m2)
Konser, dans vb. etkinliklere cevap verecek esneklikte olacaktır.

H. Yemek Salonu (200 kişilik)

I. Basın Odası (60 kişilik) (300 m2)

J. Misafirhane (2 kişilik x 10 oda) (40 m2 x 10 oda = 400 m2)
Konferans vb. etkinliklere cevap verecek esneklikte olacaktır.

K. Otopark

L. Teknik Alanlar (500 m2)
Isı Merkezi (400 m2)
Jenaratör (100 m2)

M. Depolar (100 m2)

Künye
Proje Yeri: Beşiktaş, İstanbul
Proje Tipi: Kültür Merkezi, Kongre Merkezi
Proje Tipi Grubu: Kültür
İşveren: YTÜ Yapı İşleri Daire Başkanlığı
Uygulama Projesi: MEFA Proje, Mehmet Albayrak
Statik Projesi: Necmiye Uçar
Elektrik Projesi: Metin Örme
Tesisat Projesi: Gökçen Bayhan
Akustik Projesi: Erdal Kara Audio & Acoustical Consulting, Design and Measurement
Proje Başlangıç Yılı: 2013

Pin It
Mimar

Yasemen Say Özer

Nevzat Oğuz Özer