İlgili Projeler

TRYKPROJEDE ESAS ALINAN TASARIM KRİTERLERİ

İki önemli ulaşım arterinin kesişme noktasıda bulunan arsanın bu konumu projeye yansıtılmalıdır
Çevrede yeni oluşan işlevler proje kapsamında değerlendirilmelidir
Çevrede oluşan fiziki kentsel dokunun özü projeye yansıtılmalıdır
Proje programı (binanın işlevi) henüz kesinleşmediğinden tasarım esneklik ön planda tutularak yapılmalıdır
Yabancı yatırımcıların tercih ettikleri işlevler dikkate alınmalıdır
Kente katılma özelliklerine sahip olmalıdır
İçerdiği işlevler ve sunduğu mekanlarla kentliyi kendisini kullanmaya davet etmelidir
Simgesel unsurlarıyla uzak mesafelerden algılanabilir olmalıdır
Kentte bir röper noktası oluşturmalıdır.
Arsanın fiziksel özellikleri (zemin su seviyesi-dere-zemin yapısı-vb) değerlendirilmelidir

PROJEDE DİKKATE ALINAN HUSUSLAR

Kentsel Dokuya uyum
Yollara dik binalar
Değişik boyutlarda prizmaların kompozisyonu
Farklı işlevlere uyum sağlayan kütleler
Özgünlük
Esneklik
İnşaatın 2 aşamada yapılması olanağı
Davetkar zemin ve yakın çevre düzenlemesi,
Girişleri farklı işlevlere göre vurgulanması
Çevreye duyarlı bir organizma, çevreyle barışık bir dışa vuruş
Tasarımda kullanıcıların katılımına açık bir anlayış
"Ekolojik mimari", "sürdürülebilir mimari" kavramlarının yansıtılması
Seçilen malzemelerin bütünlüğü, sadeliği.... Ekonomikliği
Dış kabuğun ekonomik, bütünleştirici olması

Künye
Proje Yeri: İzmir, Konak
İşveren: Tiryakiler Grup
Statik Projesi: NU Mühendislik
Proje Başlangıç Yılı: 2009
Proje Bitiş Yılı: 2009
Arsa Alanı: 7414 m²
Toplam İnşaat Alanı: 18990 m²

Pin It
Mimar

Barış Başat