İlgili Projeler

Alibeyköy Kapalı Pazar Alanı

Kamusal Gölgelik

Farklı kullanımları birbirine bağlayan örtü.
Büyüklüğü ve kendi içindeki ritmik ilişkileri ile bütünü zenginleştirir.
Ölçeği kentsel ölçeğe karşılık gelen bir uzantıdır.

Alan doğu yakasından kuzeyine doğru Alibeyköy Deresi, batı yönünde tramvay hattı ve diğer tarafında ise Sevinç Caddesi ile çevrelenmiş bir ada şeklindedir. Karşısında yer alan Osmanlı Parkı bölgede kamusal bir donatı olarak yer almakta. Ancak iki alan arasından geçen Sevinç Caddesi bu kamusallığı sadece görsel olarak ilişkilendirmek zorunda bırakıyor. Bu sebeple alanı tasarlarken parkla doğrudan bir ilişki kurmak mümkün olmadı. Fakat parkın sunduğu enstrümanların benzerleri, pazar rutinini vakit geçirebilecek eklentilerle yeniden yorumlamak adına, alanda yine dile getirildi. 

 Yaya yaklaşımı Sevinç Caddesi yönündeki aks boyunca sağlandı ve tek bir noktadan araç giriş-çıkışlarına müsaade edildi. Burada mevcut olan ve alanla yaya ilişkisini kopartan duvar kaldırıldı. Alanın kaldırımla ilişkisi yeniden yorumlanarak merdiven ve rampalarla daha geçirgen bir sirkülasyon önerildi. Pazar ve meydan girişleri böylelikle cadde boyunca sağlanmış oldu. Bu aks boyunca mevcuttaki ağaçlar korundu. Beton saksılar ile çevreleri tanımlanarak, merdiven ve rampalarla birlikte bir kurguya oturtuldu. 

Alan içerisindeki sirkülasyonu tanımlarken buradaki trafo binası yönlendirici oldu. Bu bina ile servis yapısı arasından meydana geçişler sağlandı. Pazar alanıiç sirkülasyonu ise pazar tahtalarının yerleşimleri ve ziyaretçilerin alandan çıkışlarına farklı noktalardan müsaade edebilecek şekilde tasarlandı. Pazar tahtası yerleşimlerinin araç parklanmaları ile de bütünlük içinde olması sağlandı. 

Yaklaşık 3.450 m² alana sahip Pazar alanına 500 adet, hareketli pazar tahtası yerleştirildi. Zabıta ofisi, teknik hacim ve ıslak hacimlerden oluşan servis yapısı alanda müdahale edilemeyen ama tasarımda bir karşılık bulması gerektiği düşünülen trafo binasının formuyla benzeştirildi. 

Proje görsel kimliğini çatı formundan kazanır. Çatı, fonksiyonunun ön gördüğü boyutuna rağmen kendi dilini şeffaflık üzerinden kurar. Anafikri hafiflikle örtmek, birleştirmek ve ışık altında buluşturmaktır. Bu sebeple çatı yüzleri polikarbonat ile kaplanmıştır. Örtünün altında cereyan eden günlük hareketlilik böylelikle kendine, her yandan ışık alan, manzaraya ulaşan ve havadar bir platform yakalar. Pazar alanındaki kullanımları tanımlayan tabelalar, elektrik tesisatına ait enstrümanlar ve yağmur suyu dereleri de bu strüktüre eklemlenir. Strüktürü çelik kolonlar tarafından taşınır. Taşıyıcılar kuzey -güney doğrultusunda 8 metrelik, doğu-batı aksında, değişken olmakla birlikte, 16 m’ye ulaşan akslara oturur. Çatı böylelikle kullanıcılar için neredeyse kesintisiz bir görsellik sunar. 

Alanın doğu ve kuzey aksına da kıvrılarak devam eden Alibeyköy Deresi, bir kısmında ıslah edilmiş bir kısmında doğal bırakılmıştır. Bu da alanda kötü kokular oluşturacak sebepler doğurabilir. Bu yüzden kokunun bertaraf edilmesi için, şevlere dikilecek ve kokuyu önleyecek bitkiler önerilmiştir. 

Projenin hedefi alanı sadece bir pazar etkinliği ile tanımlamanın dışına çıkarmaktır. Bunu rekreasyonel faaliyetleri de göz önünde bulundurarak yapar. Yani pazar deneyimini kermes etkinlikleri, fuarlar ve diğer bazı günlük kullanım aktiviteleri ile destekler. Bu da alanı kullanıcılar için bir çekimmerkezine dönüştürür. Böylelikle alan canlı, kamusal bir alana dönüşerek bölgesine yeni bir zenginlik katacaktır.

Künye
Proje Yeri: Eyüpsultan, İstanbul
Proje Tipi: Pazar Yeri
Proje Tipi Grubu: Ticari
İşveren: Eyüpsultan Belediyesi
Ana Yüklenici: Eyüpsultan Belediyesi
Proje Yöneticisi: Feridun Bahçeci
Statik Projesi: Tanfener Mühendislik
Mekanik Projesi: KBIM Design Solutions
Elektrik Projesi: KBIM Design Solutions
Tesisat Projesi: KBIM Design Solutions
Çelik Projesi: Tanfener Mühendislik
Altyapı Projesi: Tetraturk Uluslararası Mühendislik
Proje Başlangıç Yılı: 2021
Proje Bitiş Yılı: 2022
Toplam İnşaat Alanı: 6.015 m2

Pin It
Mimar

Kübra Şahin

Gülcihan Yalnız