Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

Ayvalı Pazar Yeri

Ayvalı Pazar Yeri projesi Ankara’nın Keçiören semtinde yer almaktadır.

Tasarımcıları, projeyi anlatıyor:

Proje, alışılagelmiş bir “pazar yeri” kavramının ötesinde önerdiği farklı fonksiyonlarla alanı yedi gün yirmidört saat kullanılır hale getirmeyi öngörmektedir.

Mevcut durum analizlerinde, genelde pazar yerlerinin kurulduğu günler dışında kent hayatına yeterince katkısının olmadığı ve verimli olarak kullanılmayan alanlar olduğu gözlemlendi. Hiç kuşkusuz, bu projenin temel tasarım prensibi, yerel, ekonomik ve sosyal değerler çerçevesinde Türkiye’de ve dünyada tarihler boyunca uygulanan ve 21.yy’da geleneksel bir “pazar yeri” kavramı farklılaşabilir mi sorusunu da irdelemek üzerine kuruldu. Bu anlamda, rggA Mimarlık’ın genel tasarım kararı basmakalıp bir “pazar yeri” tipolojisi yerine, önerilen esnek, strüktürel yaklaşım ve farklı fonksiyonlarla tanımlı-tanımsız kavramları arasında gidip gelen kentsel bir arayüz oluşturmayı hedefledi.

Mevcutta alanın üzerini örten uzay kafes sistem ile inşa edilmiş çatı örtüsünün, kendi gündelik programı için mekan tariflemekten uzak olduğu gibi, pazar yerinin orta kısımlarında ışıksız mekanlar yarattığı görüldü. Pazar alanları aslında çok büyük açıklıklar gerektirmese de, genelde sıklıkla görmeye alıştığımız uzay kafes örtü bir mekan yaratmak yerine, tanımsız korunaklı bir alan yaratıyor. Ancak, bu proje, bu veriyi kentsel ölçekte kıran ve kentlinin farklı kullanımlarına göre yeri geldiğinde kendini dönüştürülebilecek farklı bir tutum izliyor. Ayvalı Pazar Yeri, önerdiği gündelik alışveriş programının dışında spor sahaları, gezinti yolları ve hatta yer yer bitkisel peyzaj alanıyla adeta kent yaşamının bir parçası haline geliyor. Önerilen dükkanlar ve çok amaçlı salon ise yapının yol cephesinde geçirgen bir şekilde tasarlanıyor. Bu iki fonksiyon adeta parkın sınırını çiziyor. Üst kotta ise çok amaçlı salon ve derslikler öneriliyor. Genel yapı iki cephe’den yol almadığı için, komşu parkın sıradan bir uzantısı gibi kente eklemlenebiliyor. Bu pazar yerinin en güçlü özelliği ise esnek strüktürel dili üzerinden kurulması ve diğer alt fonksiyonlara serbest bir düzende izin vermesi. Genel kurgu ise, tanımsız ve kullanılmadığında içine girilmeyecek bir alan yerine bir mekan oluşturma kaygısına dayanıyor. Alan’ın genel strüktürü her iki yönde gridal düzende ince ve farklı kotlarla yerleştirilen kolon akslarıyla bölünüyor. Bu gridal düzen içindeki bazı kolonların silinmesi ise bir anda daha tanımlı alt mekanlara da izin veriyor. Bu prensip, aynı zamanda belirli sirkülasyon akslarını da kendiliğinden ortaya çıkmasını sağlıyor. Böylece belirlenen her alt mekan kendi program elemanlarını da tariflemeye başlıyor. Buradaki genel kurgu, diğer alt fonksiyonlar serbest bir şekilde pazar kurulumunu etkilemeyecek bir şekilde tasarlanıyor. Üst örtü’nün farklı kotlarda tasarlanması ise parçalanmış alt mekanların tanımlama etkisini güçlendiriliyor.

Künye
Proje Yeri: Keçiören, Ankara
Proje Tipi: Pazar Yeri
Proje Tipi Grubu: Ticari
İşveren: Keçiören Belediyesi
Proje Başlangıç Yılı: 2017
Proje Bitiş Yılı: 2017
Arsa Alanı: 5,534 m2
Toplam İnşaat Alanı: 4,736 m2

Pin It
Mimar

R. Güneş Gökçek