Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

Bodrum; Bitez ve Ortakent-Yahşi Yalıları İmar Planı Çalışması

Bitez ve Ortakent-Yahşi Yalıları İmar Planı, Mart-Temmuz 1986 tarihlerinde EPA Mimarlık tarafından hazırlandı.

Planlama alanı, Bodrum’un batısında Ada Burnu ile Bağlar Burnu arasında kalan, güneye dönük iki koyun sahil şerididir. Çalışmada Bitez ve Ortakent koyları olarak isimlendirilen bu koyların sahil şeritleri oldukça düz olup, gerilere ve yanlara doğru yükseklikler ile sınırlıdır. Koylar,güneye dönük olmaları nedeniyle kuzeybatı rüzgarlarından korunur. Planlama alanının sınırları batıda Çapa Tatil Köyü’ne kadar uzanırken, doğuda ise Bodrum İmar Planı sınırları ile çakışır.
Yörede tarımsal nitelikli kullanım hakimdir. Kıyı bandında yazın rekreatif amaçlı günübirlik kullanımlar yaygın olarak görülmekle birlikte, bunlar organize olamamış düşük nitelikli tesislerdir. Gene kıyı bandında yer alan az sayıdaki konaklama üniteleri, yörenin turizm potansiyeli ile uyuşmayan geçici tesisler niteliğindedir. İçerilere doğru gidildikçe özel mahsul alanları olarak değerlendirilen narenciye bahçeleri görülür. Gerek arazinin bugünkü yapılanma koşulları nedeniyle rantının düşük olması, gerekse narenciyenin diğer tarımsal ürünler arasında oldukça kolay pazar bulabilme olanaklarının bulunması, sözkonusu tarımsal niteliğin günümüze kadar korunması sonucunu doğurdu. Planlama alanında sahile dik birçok dere yatakları bulunmasına rağmen, bunların iki tanesi dışında hepsi kuru dere durumundadır. Bu yataklar halen yol olarak kullanılmakta olup, plan kararları ile bugünkü karakterinin korunması amaçlanmaktadır. Akan dereler ise turizm tesis alanlarının arasında rekreatif amaçlı olarak değerlendirilecek, aynı zamanda kıyı bandının iç kesim ile doğrudan ilişkisini sağlayacak yaya bantları için güzergah oluşturacaktır.

Künye
Proje Yeri: Bodrum
Proje Tipi: İmar Planı
Proje Tipi Grubu: Planlama
İşveren: Bodrum Belediyesi
Danışman: Ahmet Cengiz Yıldızcı, Yücel Ünal
Proje Başlangıç Yılı: 1986
Proje Bitiş Yılı: 1986
İnşaat Başlangıç Yılı: 1986
İnşaat Bitiş Yılı: 1987

Pin It
Mimar

Ersen Gürsel