Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

Otel Queen Ada

EPA Mimarlık ve Şehircilik Atölyesi projeyi anlatıyor:

Queen Ada Oteli, toplam 22 odalı küçük bir konaklama tesisidir. Yatma ve oturma alanları iki ayrı kotta düzenlendi, yatak aksları 400x850'dir. Kapalı ve açık restoranların oturma kapasiteleri 40-60 kişiliktir. Tesisin kapalı ve açık barları, dinlenme ve çalışma odaları, küçük bir jimnastik odası ve açık yüzme havuzu vardır. Yeme-içme, çamaşırhane birimleri, donanımlı enerji sistemi ve yönetim birimlerine sahip olan tesisin toplam yapı alanı 740 m2'dir. Tesisin kullanım alanlarının donatımı ve inşaat kalitesi, özenli, sade ve yüksek teknolojik standartlara sahiptir.

Otele giriş küçük bir avlu ile belirlendi. Ekseni doğrudan denize açılan bu avlu, yatak üniteleri ile ortak kullanım alanlarını bağlayan bir açık alandır. Avlu mekanını sınırlayıcı iki ahşap saçak, aynı zamanda yatak odalarıyla, ortak kullanım alanları arasındaki doğrusal ilişkiyi de belirler. Bu ahşap saçak, aynı zamanda avluda gölgelikli bir alanın oluşmasını sağlayan bir mimari elemandır.

Yatak odaları, denize bakan taş duvarın gerisinde iki kat olarak planlandı. Restoran, dinlenme salonu ve servis barı olarak kullanılan 5.5 m. yüksekliğindeki taş yapı, kilise ile aynı doğrultuda inşa edildi. Restoranın denize açılan cephesi, etkili rüzgar yönüne kapalı olan Çamlık Burnu'na yönlendirildi. Bu yüksek mekanlı yapının içinde ahşap konstrüksiyonla bir ara kat oluşturuldu.

Bu tesisin tasarımında temel ilke, çevre ile bütünleşmesine olanak verecek yapısal özellikler taşıması oldu. Bu bağlamda, doğu-batı yönünde kıyıya paralel olarak geliştirilen ve zaman zaman içinde boşluklar bulunduran taş duvar, tesisin tasarımında özel konuma sahiptir.
Otelin karaya bakan güney cephesi günün her saatinde bol güneşli, ışıklı, denize bakan kuzey cephesi ise serinletici rüzgarlara açıktır. Yapının temel planlama konseptini bu iki farklı cephenin nitelikleri belirledi. Bu bağlamda karaya bakan cephe, bol güneşli ışığın etkisini yumuşatan malzeme ve renklendirmeyle, denize bakan cephe ise, günün her saatinde gölgelikli ve denizden gelen hava hareketlerini göğüsleyen taş duvarlarla belirginleştirildi. Taş duvarın yalın, aynı zamanda dinamik görünüşü, cephedeki ahşap cumbalarla yumuşatılmaya çalışıldı. Kıyı kesimindeki peyzaj düzenlemesi, çevre ile bütünleşmeye olanak verdi.

Taş duvarı kesen üstü kapalı, kıyıya paralel ve denize açık dik sokaklar, planlamanın kurgusunu oluşturdu. Bu sokakların örtü sistemlerinin farklı oluşu, günün değişen saatlerdeki ışıklarına göre sokakların farklı algılanmasına katkıda bulunmaktadır.
Yapıda doğal taş, ahşap, sıva ve seramik kullanıldı. Ancak bu yapı esas olarak, ahşap ve taşla yorumlanmış bir yapı olarak değerlendirilebilir. Çağdaş mimaride çok tartışılan bir kavram olan "güncellik" bu yapıda aranmamalıdır. Ancak mimarinin temel kavramları olan "süreklilik"in ve "tartışılabilirlik"in, bu yapının künyesinde yerini aldığı söylenebilir.

Harita
Künye
Proje Yeri: Bodrum, Muğla
Proje Tipi: Otel / Motel
Proje Tipi Grubu: Konaklama
Mimari Proje Ekibi: Erol Yüksel, Nihal Keskintaş, Oya Erar
İşveren: Umut Ülkümen
Ana Yüklenici: Umut Ülkümen
Fotoğraf: Cemal Emden
Proje Başlangıç Yılı: 1996
Proje Bitiş Yılı: 1998
İnşaat Başlangıç Yılı: 1997
İnşaat Bitiş Yılı: 1998
Arsa Alanı: 4,050 m2
Toplam İnşaat Alanı: 740 m²

Pin It
Mimar

Ersen Gürsel