+ARKİV'in gelişmiş özelliklerinden yararlanmak için lütfen giriş yapınız!
veya ile bağlan.
Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Hizmet Binası

Megaron Mimarlık tarafından tasarlanan Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Hizmet Binası 2016 yılında hizmete açıldı.

Megaron Mimarlık, projeyi anlatıyor:

Proje Alanı

Çorlu Ticaret ve Sanayi odası tarafından yaptırılan hizmet binası, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası’na ait  17.194 m2 arazi üzerine inşa edilmek üzere tasarlanmıştır. Çevresinde var olan ticari işlevli yapılar, Hizmet Binası arazisinin batısını ve Çorlu şehrine giren ana arteri kapatacak şekilde kuzeyini çevrelemektedir. Diğer yandan arsa kot itibarı ile gerek cephe aldığı imar yolundan gerekse ana arterden düşük bir zeminde bulunmaktadır.

Tasarım Kararları

Arsanın gerek kot verileri ve gerekse imar adasındaki konumu, arazi üzerine Hizmet Binası kütlesinin yerleşiminde belirgin etken olmuştur. Arazinin genel konum itibarı ile yüksek ticari değer taşıması, gelecekte imar düzenlenmesinde olabilecek değişikliklerinde göz önünde tutularak arazi kullanım stratejisi belirlemeyi zorunlu kılmıştır. Bu yaklaşım ile de arazinin kuzeyinde ve batısında bir rezerv alan bırakılma gayreti güdülmüştür. Bu rezerv alan Çorlu şehrinin kent kimliğine yakın çevre dışında, şehir girişinden de algılanabilecek bir değer katacak özelliklere sahip bir kule yapımı için ayrılmıştır. Proje kararında diğer önemli bir etken de rezerv alanda yapılacak bu kule ile hizmet binasının üçüncü boyutta birbirini tamamlama gayreti olmuştur.

Hizmet Binası yapısı, konferans salonu, sicil servisleri ve genel sekreterlik bloğu, yönetim bloğu olarak 3 ana fonksiyon içermektedir. Yapı kütlesi, ihtiyaç programı ve proje alanının sınırlarına göre belirlenmiştir. Farklı fonksiyonların, çevre ile ilişkisi kurgulanarak bir araya geldiğinde kesintisiz, hareketli ve dinamik bir mekan algısı ortaya çıkarmak amaçlanmıştır. Konferans salonu bloğu sürekli olarak aktif ve farklı kullanımlara (sergi salonu, kokteyl alanı, vs.) cevap verecek şekilde tasarlanmıştır.

Yapıya yol kotundan doğrudan yaya ve araçla ulaşım sağlanmakta olup ön bahçeler açık kamusal alan olarak değerlendirilmiştir. Yapı kütlesi içerinden geçirilen, farklı kottaki yol ve zeminleri birbirine bağlayan açık sirkülasyon hattı yapının ve peyzajın geniş ölçekte algılanmasına imkan tanımaktadır. hizmet binasının girişleri, farklı kullanıcı profillerine uygun olarak tasarlanmıştır. Üye girişleri yol kotundan doğrudan ulaşılabilecek bir konumdadır. Protokol girişi yapının ortasında ve belirgin bir saçağın altındadır. Bu saçak dış mekanda bir örtü görevi görerek, kullanıcıların değişen iklim şartlarında yapıya rahat bir şekilde erişebilmelerine olanak sağlayacaktır

Hizmet binası olarak tasarlanan yapı, kamuya hizmet eden restoran, kafe ve konferans salonu ile kamunun geçişlerine imkan sağlamaktadır. Bu sayede yapı sadece ticari alanda hizmet veren klasik anlayıştan kurtulup kamusal kullanıma açılarak sürekli yaşayan bir yapı hedefi güdülmüştür. Bu bağlamada yapıda Genel sekreterlik katının terası resmi ve özel davetlere ev sahipliği yapabilecek, kokteyl, toplantı, açık hava sunumları gibi faaliyetlerin gerçekleşebileceği ön görülerek kamusal alan olarak tasarlanmıştır.

Yapı strüktürel anlamda geneli betonarme taşıyıcılı ve çelik çatı örtüleri olan basit bir konstrüksiyon içerse de bütününe bakıldığında karmaşık, yenilikçi, modern bir kompozisyon oluşturmaktadır.

Yapı tasarımında yükselen yönetim bloğunun ağırlaşan kütlesel etkisini hafifletmesi adına, yatayda uzanan sicil servisleri bloğu ve konferans salonu bloğunun kütleye eklenmesiyle bu etkinin kırılması amaçlanmış ve yapının algısal bütünlüğünün tamamlanması gayesi güdülmüştür. Cephelerde yer yer kompozit metal elemanlar yanında kompakt laminat güneş kırıcılar, cam cepheler ön plana çıkmaktadır. Bu anlamda yapıda kullanılan malzeme açısından ve yapının kütlesel tasarımında modern tasarım yolu benimsenmiştir.

Künye
Proje Yeri: Çorlu, Tekirdağ
Proje Tipi: Ofis
Proje Tipi Grubu: Kamu
İşveren: Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası
Ana Yüklenici: Özerler Taahhüt İnşaat Ticaret
Proje Başlangıç Yılı: 2013
Proje Bitiş Yılı: 2013
İnşaat Başlangıç Yılı: 2014
İnşaat Bitiş Yılı: 2016
Arsa Alanı: 17,194 m2
Toplam İnşaat Alanı: 8,972 m2

Pin It
Mimarlık Ofisi
Mimar

Harun Çalışkan

Banu Çalışkan

Cemile Yılmaz

Süleyman Türk

Ezgi İyidoğan

Tuğçe Türe