+ARKİV'in gelişmiş özelliklerinden yararlanmak için lütfen giriş yapınız!
Join with or .
Other Works
Similiar Projects

Kadirli Kent – Eko Park

Genel Yaklaşım:

Kadirli kent merkezinin kuzey batı aksında ve yeni gelişen konut alanlarının ortasında imar planları ile belirlenmiş olan alana, yaklaşık olarak 20.000 metrekarelik açık, yarı açık ve kapalı mekan düzenlemeleri ile, kentlinin, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerine mekânsal olanaklar sağlaması hedeflenmiş, öngörülen içerik ve programı ile sadece yakın çevresindeki kullanıcılara değil, kentin bütününe hizmet etmesi ve bu doğrultuda kentin sosyal ve kültürel sürdürülebilirliğine katkı sağlaması amaçlanmıştır.

Alan, doğu-batı ekseninde ana bir omurga/promenat ile birbirine bağlanması hedeflenmiş olup, yine bu aks üzerine yerleştirilen farklı yapı programları ile kullanım çeşitliliğinin artması düşünülmüştür. Buradan hareketle alan 3 farklı temel işlev ile kurgulanmıştır. Bunlar:

  1. Sportif Faaliyet Alanları
  2. Ticari Etkinlik Birimleri
  3. Kültürel Etkinlik Birimleri

Spor Birimleri

Alanın doğu aksı üzerinde konumlandırılmış spor alanları, 1 adet mini futbol sahası, 2 adet mini basketbol sahası, tartan koşu ve yürüyüş pisti, açık tribün ve seyir alanları ve bu birimlere hizmet verecek kapalı mekanlarından oluşmaktadır. (soyunma, WC, duş vs.) Bunun yanı sıra iki adet açık otopark alanları da motorlu taşıt yolları gözetilerek, tasarımda yerlerini almaktadır.

Ticari Birimler

Açık ve kapalı mekan düzenlemeleri ile birlikte doğu – batı aksında seyreden promenat üzerine eklemlenen yapılar, ana toplanma alanından doğu yönüne doğru, yarı açık organik ürün pazarı ile başlayıp, hemen güney batı yönünde, ana toplanma alanında konumlanan, kentin ve bölgenin geleneksel mutfak kültürünün yanı sıra, ev ekonomisine de katkı sağlaması hedeflenen, çeşitli mutfak atölyelerine veya kermes gibi aktivitelere olanak sağlayabilecek yapı programları öngörülmüştür. Bunun yanı sıra alanın en batısında kafe ve/veya restoran birimleri, alanın kuzeyindeki eğitim yapıları da gözetilerek, tasarıma eklenmiştir.

Kültürel Etkinlik Birimleri

Öngörülen tasarım kurgusu içerisinde yer alan kültürel etkinlik birimleri, farklı zaman ve mevsim dilimlerinde de mekânsal kullanım sürekliliğini sağlayabilmesi, kurgunun temel fikirlerinden bir tanesidir. Bu bağlamda tasarım alanın merkezinde konumlanan, farklı aktivite ve çalışmalara mekânsal imkan sağlayabilecek çok amaçlı salon ve ilişkili sanat / zanaat atölyeleri, kültürel etkileşimin sağlanabilmesi amacı ile tasarıma eklenmiştir. Ayrıca komşu parsellerde bulunan eğitim yapıları için de destekleyici mekânsal imkanları barındırmaktadır.

Map
Details
Project Location: Kadirli, Osmaniye
Project Type: Urban Design, Park
Proje Tipi Grubu: Urban Design
Employer: Kadirli Belediyesi
Project Start Date: 2016
Project End Date: 2016
Building Plot Area: 20,000 m²

Pin It
Architects

Can Durmuşoğlu
Contributing Architect(s)
Ercan Selvitepe