Other Works
Similiar Projects

Katılımcı (Ercan Çoban Architects&ONZ Architects), Kaliningrad Tarihi ve Kültürel Kompleks Mimari Tasarım Yarışması

Tarihin İzleri Üstünde Yükselmek

Rusya Kaliningrad'da inşa edilecek kültürel bir kompleks için düzenlenen uluslararası yarışmaya ONZ Mimarlık ve Ercan Çoban Mimarlık tarafından tasarlanan "Tarihin izleri üstünde yükselmek" projesi eskinin ve güncelin birlikteliği ve uyumunu yansıtıyor.

Proje, alanda izleri bulunan Köningsberg Kalesinin toprak altında kalan duvarlarının açığa çıkarılmasıyla kentsel hayata dahil edilmesi fikri üzerine yoğunlaşıyor. Tarihi avlunun içinde konumlanan platformlarla kale duvarlarının çevrelediği yeni işlevler, müze ve sergi mekanları yaratılıyor.

Tarihi duvarların üzerinde yükselen, konferans merkezi, kütüphane ve restoran işlevlerini barındıran beyaz kütle dinamik formuyla kent için bir simge yapı özelliği taşıyor. Cephedeki bu devingenlik kütlenin içinde de farklı kotlarda çözümlenmiş mekanların birbirine akmasıyla devamlılık gösteriyor. Ana işlevlerin hiçbiri dört duvar arasına sıkışmadığı için ferah ve esnek mekanlar elde ediliyor.

Alt formu tamamen içinde barındırdığı mekanların işlevsel ve biçimsel gereklilikleriyle şekillenen beyaz kütle, alanın güneyinde bulunan Arkeolojik Park tarafındaki ana girişin de altını çiziyor. Güney cephesinde yukarı kalkan form ve bu hareketi aynalayan topografya, göz şeklindeki açıklığıyla ziyaretçileri içeri davet ediyor.

Details
Project Location: Kaliningrad
Project Type: Cultural Center
Proje Tipi Grubu: Katılımcı

Pin It
Architects

Ercan Çoban

Onat Öktem

Ekin Çoban Turhan

Zeynep Öktem

Ece Durmaz

Figen Yücel

Nilüfer Yaşacan

Esat Can Meker

Alper Karesioğlu

Eren Güney