Similiar Projects

Katılımcı, Merzifon Belediyesi İş ve Yaşam Merkezi Mimari Proje Yarışması

MİMARİ RAPOR

KENSEL YAKLAŞIM

Jeopolitik konumu itibari ile ülkemizin en önemli düğüm noktalarından biridir Merzifon, Karadeniz Bölgesini Ankara ve İstanbul ile bağlayan, mevcut havaalanı ile Amasya ve Çorumu büyük kentlere ulaştıran bir nevi transfer noktasıdır. Arazi gezisi sırasında yapılan tespitlerde, bu denli yoğun araç ve insan akışı olmasına rağmen kentin; gelip geçilen bir yer olduğu gözlemlenmiştir, oysaki konaklanan gezilen sosyal ve kültürel aktivitelere ev sahipliği yapan bir tarih ve turizm kenti olması gerekir, mevcut dinamikleri buna elverişlidir. Bu noktada kent içerisinde yapılacak küçükten büyüğe her projenin bu amaç doğrultusunda ilerlemesi gerekmektedir.

TARİHSEL YAKLAŞIM

Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan kent açık bir tarih müzesi gibidir; eski Amerikan koleji, Merzifon Fen Lisesi, Çelebi Mehmet Medresesi, Bedesten, Kara Mustafa Paşa Camii, Taşhan gibi yapılar kentin önemli tarihi belgeleridir. Farklı kültürlerin farklı tarihlerde farklı işlev guruplarına yönelik geliştirdikleri mimari yaklaşımlar ise alınması gereken derslerle doludur. Bu noktada kent içerisinde tasarlanacak yapıların tarihi yapılardan kopuk olmaması, biçimsel değil içsel bağlar kurması gerekmektedir.

MİMARİ TASARIM

Projenin en önemli sorunsalı zemin kat işlevlerinin yoğunluğu fazla olması ve arsanın bunu karşılayamaması olarak özetlenebilir. Bu duruma çözüm olarak zemin katta; sokağı sirkülasyon olarak kullanan ve sokakla ilişki kuran birimler yerleştirilirken,1. kat iç bir avlu etrafında organize olmuştur, aynı zamanda avluya yapının her yönünden bağlantılar verilerek ikincil bir zemin platosu hedeflenmiştir. Üç yönden yaya yolları ile çevrili arazide, Acıbadem ve Hal Sokak kesişiminde zeminde yapılan kütlesel geri çekilme ile sürekli sokak kurgusu kırılmış ön bir meydancık oluşturulmuştur. M. Aksoy Sokağın mevcut durumda çok aktif olmamasına rağmen gelecek vizyonunda Cumhuriyet Meydanı ile kurduğu güçlü kurgunun ciddi bir yoğunluk yaratması ön görülmektedir ayrıca Karaoğlu Sokağın da bu sokağa dik saplanması M. Aksoy Sokağı daha da güçlü kılmaktadır, bu yüzden iç avlu bu sokağa yöneltilmiştir. Güney yöndeki sepetçi sokak ise otopark giriş çıkışını düzenlerken servis giriş yönünü oluşturur. Proje cephesini üç ana malzeme oluşturmaktadır; eğitim bloğu ve dükkan kısımları taranmış Amasya beji ile kaplanırken ofislerin cephesi cam ve delikli korten güneş kırıcılardan oluşmaktadır.

Details
Project Location: Amasya, Merzifon
Project Type: Offices, Other Recreational Buildinds
Proje Tipi Grubu: Katılımcı
Consultant: Emre İşlertaş, Ahmet Atlamaz

Pin It
Architects

Gökhan Semiz

Şeyma Kendüzler