Other Works
Similiar Projects

Katılımcı (SN Mimarlık), Merzifon Belediyesi İş ve Yaşam Merkezi Mimari Proje Yarışması

Mimari proje raporu:

KENT & KONUM

Yarışmaya konu olan alan; Amasya İli Merzifon İlçesi, Harmanlar Mahallesi, Hal Sokak 418. adada bulunan 1 numaralı parseldir. Yarışma Alanı, ilçe merkezinde ana yaya arterine (Hal Sokak) yakınlığı nedeniyle, yoğun kullanılan alışveriş, buluşma-ve dağılma işlevlerinin yer aldığı bir bölgenin yakınında konumlanmaktadır. Alan, şehir merkezinde bulunan Cumhuriyet Meydanı'nın güneyinde, kentsel sit alanı içerisinde bulunan tarihi ve turistik Tuz Pazarı Hamamı'nın kuzeydoğusunda ve PTT binasının güneybatısında, yer almaktadır. Yarışma alanı perakende ticaret alanları ve konut dokusu ile çevrelenmiştir.

Mevcut durumda, alanda yer alan İşhanı yapısının, ilçenin değişen ve gelişen gereksinimlerini karşılamadığı düşünülmektedir. Tasarlanacak olan "İş ve Yaşam Merkezi'nin farklı yaş gruplarının da kullanabileceği, ticari ve sosyal faaliyetleri barındıran ve çevresini zenginleştiren bir merkez olması öngörülmektedir.

Kent ölçeğinde bakıldığında alan; merkezi konumda, kentin genel karakterini yansıtan bir konumda yer almaktadır. Alan; yakın çevresini ve mevcut kent merkezini bütünleştirebilecek, gelişimine katkı sağlayacak bir konumdadır. Bu doğrultuda, tasarımın ana kurgusu bir yapı tasarlamak değil, kentin parçası ve yeni çekim merkezi olacak kamusal bir alan yaratmak olmuştur.

ODAK NOKTALARI & TASARIM İLKELERİ

Alanın hemen kuzeyinde yer alan Cumhuriyet Meydanı ve Kara Mustafa Camii, birincil odak noktası olarak değerlendirilmiş. Yarışma alanının üzerinde bulunduğu hal sokak ile bu odak noktası arasında bulunan mevcut yaya arterinin güçlendirilmesi tasarım ana ilkelerinden biri olmuştur.

Birinci odak noktası olarak kabul edilen kent merkezine yönelme, yaya ve yeşil sürekliliğinin sağlanması, yaratılan bu yeni odak noktasının kentsel kurgusunun kent merkezi ile bütünleşerek gerçekleşeceği öngörülmüştür. Bu nedenle yeni planlanan alandaki kentsel düzenleme ve tasarım anlayışının eski dokuya devam ettirilmesi ile özellikle yaya öncelikli bağlantıların sağlanması tasarımda ana hedef olmuştur.

YAPI ŞEMASI & FONKSİYONLARIN DAĞILIMI

Yapının fonksiyonları üç ana unsurdan oluşur. Ticari birimler, Yaşam boyu eğitim merkezi ve Otopark & Servis mekanları. Yapısal şema oluşturulurken ticari birimlerin özellikle satış birimleri ve lokanta & kafe gibi yoğun yaya sirkülasyonu olan mekanlar zemine yakın konumlandırılmış, yaşam boyu eğitim merkezi fonksiyonlarını barındıran sosyal mekanlar ve eğitim birimleri 1. Katta, ofisler 2. Ve 3. Katlarda yerleştirilmiştir. İşlevlerin dağılımında, ticari özellikte ve sosyo-kültürel yaşama katkıda bulunacak ticari & sosyal mekanlar gece ve gündüz kullanımları dikkate alınarak kent merkezindeki yaşamın iş saatleri dışında da aktif kalmasına katkıda bulunacaktır.

Program unsurlarının zemindeki yaya akışını kesmeyecek şekilde yerleştirilmesi, zeminin kamusal kullanıma açık olması yapı şemasının oluşturulmasında etkin olmuştur. Zeminde negatif kot oluşturularak yoğun sirkülasyon ve büyüklük gerektiren ticari mekan fonksiyonun anfi-merdivenler aracılığıyla alt avlulara ve pasaja indirilmesi ile yoğun kütle hissinin azaltılması amaçlanmıştır.

Hareketli teras döşemeler ve merdivenler aracılığıyla sirkülasyon üst katlardaki sosyal mekanlara ve ofislere aktarılmaktadır.

KAMUSAL ALAN KURGUSU

Yapı bir kapalı kutu olarak değil, tamamıyla erişilebilir kamusal bir yapı olarak tasarlanmış, bu bağlamda birimlere ulaşım ve birimler arası bağlantılar açık sirkülasyon olarak çözülmüştür. Genel kullanım alanları zemin ve zemine yakın katlarda konumlandırılırken ofisler gibi sirkülasyonu düşük daha özel mekanlar üst katlara yerleştirilmiştir. Yapı kütlesel olarak olabildiğince parçalı ve mevcut yaya arterinin olduğu Hal Sokak' tan yukarı çıktıkça geriye çekilen yapısı ile insan ölçeğine inmektedir.

EKOLOJİ & SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Birbiri üzerine gölge yapan parçalı yapı ve saçaklar ile güneş ışığının kontrolü sağlanmıştır.

Doğal havanın yapı içinde sirkülasyonunun sağlanması ile pasif soğutma yapılması hedeflenmiştir.

Perfore metal güneş kırıcı ve tutucu elemanlarla güney&batı güneşinin kontrolü sağlanmıştır.

Yeraltı kaynaklı ısı pompası kullanımı öngörülmüştür.

Yağmur suyunun toplanılarak, yeşil alanların sulanması ve ıslak hacimlerde kullanılması planlanmıştır.

YAPI EKONOMİSİ, MALZEMELER, BİTİŞLER

Yapının birbirini tekrarlayan sistematik ve optimal açıklıklı aks sistemi sayesinde mümkün olduğunca ekonomik olması hedeflenmiş, yapıda kullanılan taş, ahşap gibi yerel ve doğal malzemeler ile sürdürülebilirlik sağlanmıştır.

Jüri Raporundan (45 Sıra No.lu Proje, 4.Eleme, Rumuz : 57683) :

Bodrum katın zemin kattan gelen boşluklarla erişilebilir ve kullanılabilir bir kamusal mekana dönüştürülmesi değerli bulunmakla birlikte; özellikle ofis katlarında şartnamede belirtilen metrekarelerin çok altında kalınması eleştirilmiştir. Otopark rampasının yerinin M. Aksoy Sokağını kesintiye uğratması sorunlu bulunmuştur.

Bu değerlendirmeler sonucu proje, 2/3 oyçokluğu ile (F. Önal ve H. Sağlam'ın karşı oyuyla) elenmiştir.

Details
Project Location: Amasya, Merzifon
Project Type: Offices, Other Recreational Buildinds
Proje Tipi Grubu: Katılımcı

Pin It
Architectural Offices
Architects

Süleyman Akkaş