+ARKİV'in gelişmiş özelliklerinden yararlanmak için lütfen giriş yapınız!
Join with or .
Other Works
Similiar Projects

Katılımcı (ERA Şehircilik, Mimarlık Müşavirlik), Zorlu Center Mimarlık ve Kentsel Tasarım Yarışması

Mimari Proje Raporu:

Zorlu Center için Temmuz 2007'de açılan davetli yarışma için "Silüet İstanbul" adını verdiğimiz bir proje tasarladık. Zorlu GYO'nun bize sunduğu yarışma şartnamesini baz alarak 50 sene boyunca hatırlanacak, İstanbul'a mal olacak ikonik bir yapı tasarımına yöneldik. Boğaz topoğrafyasından esinlenerek kentin silüetiyle nasıl bir ilişki kurulabileceğimizi araştırdık. Arazinin yer aldığı tepeden hem İstanbul silüetinde belirleyici olan noktalara hem de o noktalardan araziye doğru bakış açılarını göz önünde bulundurarak yapı kütlesini tasarladık. Bu doğrultuda Büyükdere Caddesi ve Mecidiyeköy akslarında halihazırdaki yüksek yapılanmaya referans verecek şekilde silüette yükselen, diğer yandan Boğaz'a, Beşiktaş'a doğru olan kısmıyla alçalarak topoğrafyayla bütünleşen bir yapı kütlesi ortaya çıktı. Arazinin çeperlerine yerleşip ortasını kamusal alan olarak tanımlamamızla sarmal bir şeridi andıran kütleyi, belirli noktalarda kırılmaya uğratarak Levent, Ulus, Kuzguncuk gibi semtlere bakış açıları veren iç meydanlar oluşturduk. Bu sayede yapı, konumlandığı araziyle sadece topoğrafyasıyla değil, aynı zamanda kentle kurduğu ilişkiyle de bütünleşmiş oldu.

Yarışma şartnamesinde belirtilen 500 bin metrekarelik yoğun programı karşılamak adına alışveriş merkezini yeraltına gömerek yarı açık mekanlar oluşturduk. İki ayrı otel ve ofis işlevlerini, kütlenin yükselen kısmında, rezidans ve konutlarıysa daha alçak alanlarda konumlandırarak kullanıcı-odaklı bir program şeması geliştirdik

Map
Details
Project Location: İstanbul, Beşiktaş
Project Type: Shopping Mall
Proje Tipi Grubu: Katılımcı
Employer: Zorlu Gayrimenkul
Project Start Date: 2007
Project End Date: 2007
Building Plot Area: 85,303 m2
Total Construction Area: 503,860 m2

Pin It
Architectural Offices
Architects

Ali Hızıroğlu