Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

Forum Adana Alışveriş Merkezi

ERA Şehircilik, Mimarlık Müşavirlik projeyi anlatıyor:

Forum Adana nemli ve sıcak bir iklime sahip olan yörenin koşullarına uygun olarak tasarladığımız, açık mekanların ağırlıkta olduğu bir yapı. Hareketli, eğlenceli bir mimari ve peyzaj kurgusuna sahip olan projede, ışık ve gölge oyunlarıyla hem iklimsel koşullara adapte olmayı hem de mekansal çeşitlilik yaratmayı hedefledik. Çukurova'da İsmet Atlı ve Türkmenbaşı bulvarlarının kesiştiği bir noktada yoğun konut dokusuyla çevrili yapıyı doğu-batı doğrultusunda iki aks boyunca konumlandırdık. Ana aks yapının Türkmenbaşı Bulvarı'ndaki girişinden başlayarak alanın doğu yakasında konumlanan konut bloklarının da içinde bulunduğu yeşil dokuya ulaşıp bir vadi meydana getiriyor. Bu vadi ile yeşil dokunun birlikteliğinin bir peyzaj koridoru oluşturmasını hedefledik. Öte yandan arazinin mevcut topoğrafyasının hareketli doğası, yapının biçimlenmesine katkıda bulunurken aynı zamanda kentle çeşitli kotlardan ilişkilenmesini ve kent yaşamıyla kuvvetli bağlar kurmasını da sağlıyor. İkincil aksı ise yapı girişinde ana akstan koparak serin ve gölgeli kentsel bir sokak oluşturması fikriyle şekillendirdik.

Genel olarak öngördüğümüz sokak ve meydan kurgusunun imkan tanıdığı çeşitli noktalar aynı zamanda aktivite ve performans alanlarını oluşturdu. Yeme-içme alanlarının yer aldığı terasları da içeren bir özel bir bahçe olarak tasarladığımız çatı düzlemiyle, Çukurova tarlalarının kuşbakışı görüntüsünü betimleyecek şekilde bitkisel ve sert zeminlerden oluşan, turunç ve portakal ağaçları arasında bir rekreasyon alanı yarattık. Yeşil alanların çokluğunun yanı sıra verimli su kullanımı ve çevreye duyarlı sistemleriyle yapının BREEAM Altın sertifikası almasını hedefliyoruz.

Künye
Proje Yeri: Çukurova, Adana
Proje Tipi: Alışveriş Merkezi
Proje Tipi Grubu: Ticari
İşveren: Multi Development
Danışman: Turkeco
Peyzaj Mimarlığı: ERA Şehircilik Mimarlık
İç Mekan Projesi: ERA Şehircilik Mimarlık
Aydınlatma Projesi: Planlux Aydınlatma Tasarımı
Statik Projesi: Pronet Mühendislik
Mekanik Projesi: Rota Mühendislik
Elektrik Projesi: Proma Elektrik
Akustik Projesi: Sey Danışmanlık
Proje Başlangıç Yılı: 2012
Proje Bitiş Yılı: 2012
Arsa Alanı: 55,000 m²
Toplam İnşaat Alanı: 87,000 m2

Pin It
Mimar

Ali Hızıroğlu