İlgili Projeler

Nail Kitabevi

Selda Baltacı Mimarlık Atölyesi tarafından tasarlanan kitapevi İstanbul Kuzguncuk'ta bulunuyor.

Yapının Tanımı:

Yapı, Kuzguncuk’ta, sahilden yukarı doğru çıkarken, İcadiye Caddesi üzerinde, ilk sağ köşede bulunuyor. İcadiye Caddesi ile Bereketli sokağın kesiştiği köşede.  Zemin katı kagir, üst katları ahşap bir köşe yapıdır. Zemin katı duvarlarının dış yüzleri küfeki taşı kaplamalıdır. Zemin katındaki pencerelerin etrafında yine küfeki taşından, profilli taş söveler vardır. Çıkmalı ve cumbalı üst katların cephe kaplaması lamba-zıvana geçmeli ahşap kaplamalardır. Birinci ve ikinci katlarda, ön cephede dairesel bir cumbası bulunmakta. Bu cumba ahşap karkas sistemle yapılmış ve dış yüzü bağdadi çıtaları üzerine sıvalıdır. Üçüncü kat ise yarım bir kattır ve bir alttaki katın çatısının üzerinden Boğaz’a doğru bakmaktadır.

Yapının, tam köşedeki kapısının iki yanında mermer kaideli mozaik sütuncuklar var. Bu kapı ile zemin katındaki dükkana giriliyor. Üst katlar için ise Bereketli Sokak tarafında, önünde mermer basamakları olan çift kanatlı bir demir kapısı var. Köşedeki ahşap dükkan kapısının üzerinde,  yan cephelerdeki yivli sütun kabartmaların üzerindeki başlıklarda ve çıkmaların altındaki konsollarda bitkisel bezemeler bulunmakta. Köşedeki kapının üzerindeki yarım daire alınlığın ortasında bitkisel bezemelerle sarılmış bir madalyon var. 18 ve 19’uncu yüzyılda Barok ve Rokoko üsluplarda tür bezemelere, ortasında farklı renkte taş bulunan, inciyi hatırlatan madalyonvari rozetlere ve kenger yapraklarına, dalgalı “S”, “C” kıvrımlar yapan formlara sıkça rastlanıyor. Bu yapı da kabartma kolon yivlerinin üzerindeki volütler ve kenger yaprakları,  kapı üzerindeki madalyonu saran kenger yaprağı kabartmaları ile Barok üslubunu yansıtan cephe özellikleri taşıyor. Yapının yapım tarihi 19. yy sonları.

Restorasyon Uygulaması Notları:

2008 yılında yapının, arkadaki yapıya yaslanan duvarında ve merdiven holünün yanlarında betonarme güçlendirmeler yapılmış. Yapının yapım sistemine uygun olmayan bu imalatlar nedeniyle uygulama durdurulmuş ve yapı 2013 yılına kadar harap denecek halde kalmış.

Biz, restorasyon uygulamasına başladığımızda, yapının ahşap kısımları güçlükle ayakta durduğu için, etrafına çepeçevre koruyucu bir iskele kurup yapıyı askıya aldık. Ahşap olan 1, 2 ve 3. katlarını yine ahşap taşıyıcı sistem ile inşa ettik. Ana taşıyıcı dikmeler ile üst ve alt taban ahşaplarında meşe ağacı, ara dikmelerde, kuşaklarda ve kirişlerde çam ağacı kullandık. Bağdadi çıtalarının üzerine kireç esaslı harç terkibi ile sıva yaptık. Orijinal detay ve ölçülerdeki ahşaplarla cephe kaplamalarını yeniledik. Ahşap giyotin doğramalar yaptık. Yapının bereketli sokak tarafında bulunan ve zemin katındaki dükkandan bağımsız olarak üst katlara çıkış için kullanılan çift kanatlı demir kapısı kaybolmuş olduğundan, aynı detaylarda yeni bir demir kapı yaptık. Kayseri’den gelen bir taş ustası, neredeyse tamamı kalmamış olan kat silmelerini özgün detay ve ölçülerinde, el oyması olarak yaptı. Yapının zemin katı cephesinde bulunan tüm mevcut taşlar korundu, eksikleri ise aynı özelliklerdeki taş (küfeki) ile ve aynı yapım teknolojisi ile tamamlandı. İç mekanlarda zemin kaplaması olarak, karo mozaik ve yerinde dökme mozaikler, üst katlarda ise rabıtalar döşendi. Ahşap merdiven ve küpeşteler yapıldı. Giriş katındaki, daha önce (son olarak) berber dükkanı olan dükkan ise yeni sahibi tarafından kitapçı dükkanı olarak açılacak.

Harita
Künye
Proje Yeri: Üsküdar, İstanbul
Proje Tipi: Mağaza / Showroom
Proje Tipi Grubu: Ticari
İşveren: Erhan Nailoğlu
Ana Yüklenici: Forma Tekstil
Proje Yöneticisi: Selda Baltacı
Proje Başlangıç Yılı: 2010
Proje Bitiş Yılı: 2011
İnşaat Başlangıç Yılı: 2013
İnşaat Bitiş Yılı: 2015
Arsa Alanı: 40 m²
Toplam İnşaat Alanı: 225 m2

Pin It
Mimar

Selda Baltacı