Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

1. Ödül, ODTÜ Teknokent MET Kampüsü İnovasyon Binası Davetli Yarışması

FREA, davetli yarışma'da 1. Ödül alan projeyi anlatıyor:

İnovasyon Binası Tasarımının odağında yüksek yapı tipolojisindeki klasik çekirdek çözümünün sorgulanması ile geçirgenlik meselesinin fiziki karşılığının aranması ve farklı program birimlerinin biraradalığının sorgulanması yer alır.

Kuzey-Güney aksında dar uzun bir geometriye sahip yerleşke arazisinin Eskişehir Yoluna vereceği cephe aynı zamanda ODTÜ Teknokent MET Yerleşkesinin kent ile kurcağı ilişkiyi de tarif edecektir. Yapı bu bağlamda Eskişehir Yolu'na maksimum cephe verecek şekilde konumlanır. Mevcut bloklara doğru uzanan dar uzun parsel üzerinde kurgulanacak yaşamın niteliği program çeşitliliği ile birlikte ele alındığında hayati önem kazanmaktadır.

Klasik ofis kulesi çözümünde merkezde çekirdek ve servis birimleri bulunurken kabuk ile arasında kalan alanlar ise ofis alanları olarak kullanılmaktadır. Yerleşik bir hal almış bu taslak plan kurgusu yüksek yapılarda kütle plastiğini de doğrudan belirlemektedir. Aynı zamanda tek katın bir ofise ait olması durumunda merkezdeki çekirdek nedeniyle ofis içi verimliliği ve iletişimi olumsuz etkilenmektedir.

Merkezdeki çekirdeğin ikiye bölünmesi önerilerek İnovasyon Binası Kütlesinin temelde iki parçaya ayrılması önerilmiştir. Bu sayede birbirinden bağımsız çalışabilecek iki ayrı kütle gibi çalışması da olanaklı olacaktır. Kütlelerin birbirinden ayrılması ile aralarında bir ARA MEKAN yaratılır. Ara Mekana açılan giriş katlar sayesinden çeper uzunluğu da artmış ve ileride istenirse daha fazla giriş planlamak mümkün olacaktır.

Kütleler arasında oluşturulan boşluk ile hem Metro durağı önünde oluşturulan PLAZA hem de arkada oluşturulan sosyal mekanlar birbirine bağlanır hem de kütlenin program bölünmelerine göre ayrışması dinamik mimari bir dil oluşturur. Bu sayede plaza ara mekana dönüşerek yapıların girişlerini tarifler ve kuzeye doğru uzanır. Metro durağının çıkış kotu ile arazinin doğal zemini arasında yaklaşık 2.5 metrelik bir kot farkı mevcuttur. Bu yükseklik farkı kullanılarak Metro durağı önünden başlayan ve 1m yükselerek oluşturulan üst plaza girişleri ve hayatı üzerinde barındırırken alt zemin katta ise küçük dükkanlar ve sosyal mekanlar yer alır. Üst kot ile alt kot yaya bağlantısını sağlayan merdiven bizi küçük ticari birimlerin arasından yeşil avluya ulaştırır.

Ofis mekanları çekirdeklerinin kenara alınmasıyla üç tarafa açık cepheleri ile esnek ve verimli alanlar sunmaktadır. Küçük ofis bloğu kuluçka ofisleri için düşünülebileceği gibi tek bir katın bir firma tarafından da kiralanabilmesine de olanak sağlar. Büyük ofis bloğu ise katta net 500 m2 ofis alanını bir bütün olarak sunabilirken gerektiğinde daha küçük mekanlara da dönüşebilmektedir. İki blok da zeminden bağımsız girişlerini alırlar. Kontrollü girişler lobilerde düşünülmüş açık alanlarda kamusal kent yaşantısının oluşturulması amaçlanmıştır. Bu esnekliğin farklı ofislerin bir aradalığı açısından önemli olduğu düşünüldüğünde ofis mekanlarının temelde iki parçaya ayrıldığı söylenebilir. Ayrıca çekirdekler arasında iki katta ofis mekanları birbirine bağlanabilir. Bu köprüler hem yapının yangın tahliyesine yardımcı olacak hem de iki blok arasında gerektiğinde iletişimi güçlendirecektir.

Ofis Kütleleri içerisinde oluşturulan boşluklar çalışanların arasındaki iletişimi güçlendirecek ortak mekanlar olarak düşünüldü. Bu hacimlerde ofis çalışanlarının çalışma ortamından uzaklaşması, dinlenmesi ve yaratıcılıkların ortaya çıkması amaçlandı. Net plan kurgusu Uluslararası ölçekteki kurumsal şirketlere bir yandan yaratıcı, verimli,esnek ve çağdaş bir ofis ortamı sunarken bir yandan da çalışanlara rahatlayabilecekleri ve kendini ifade edebilecekleri boşluklar vaadeder. Gün içi farklı ve eğlenceli aktivitelerin yapılabilmesine ve yaratıcı fikirlerin tartışılmasına olanak sağlayacak şekildeboşlukların her birinin farklı bir konsepte tasarlanması mümkündür. Yeşil bir iç boşluğun çeperini oluşturan yüksek duvar potansiyel bir tırmanma duvarı olabilirken bir diğeri sessiz ve huzurlu bir atmosfere sahip olabilir. Yada gün içinde informal toplantıların yapılabileceği, şirket içi motivasyon aktivitelerinin yapılabilmesine olanak sağlar. Yüksekliği düşünüldüğünde çalışanlara ayrıca psikolojik bir ferahlama da sağlayacaktır.

İçerideki dinamik hayatın dışa yansıması adına Kuzey ve Güney cepheler olabildiğine şeffaftır. Bu aynı zamanda Eskişehir yolu cephesinin iç mekandaki devinimi yansıtan Dev bir ekrana dönüşme potansiyelini taşır. Bu modern ve yenilikçi cephe dilinin İnovasyon ofislerindeki renki hayat ile birleştiğinde yerleşkenin şehire bakan yeni yüzü olması planlanmıştır. Yakıcı doğu-batı güneşine önlem almak ve kütle plastiğini güçlendirmek adına yan cephelere (doğu-batı) metal güneş kırıcılar önerilmiştir. Boşuklarda seyreltilen güneş kırıcılar ile iç mekandaki zenginliğin dışa yansıması da planlanmıştır.
Teknik servisler alt zemin kotta batı cephesinde yer alır. Bu sayede servis ilişkileri yerleşkedeki trafiği de etkilememiş olur. 1. Ve 2. Bodrum katlarda planlanan 300 araçlık otoparka bağlanan servis çekirdekleri ile önce lobiye çıkış daha sonra da ofis katlarına ulaşım sağlanacaktır.

Künye
Proje Yeri: Ankara
Proje Tipi: Ofis
Proje Tipi Grubu: 1. Ödül
İşveren: Teknokent Yönetim A.Ş.
Proje Başlangıç Yılı: 2014
Toplam İnşaat Alanı: 33.000 m2

Pin It
Mimar

Fatih Yavuz

Ömer Emre Şavural

Can Tamirci