Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

Uluova Süt AŞ Operasyon Binası

Arten DC projeyi anlatıyor:

Uluova Süt  “Operasyon Binası” Projesi’ni, ofis olarak tasarımını üstlenmekten son derece keyif aldığımız projeler arasında gördüğümüzü söyleyebilirim. Bu memnuniyetin temel sebebinden bahsetmek gerekirse, öncelikle müşteri hassasiyet ve beklentilerinin bizim tasarım önceliklerimizle genelde deneyimlediğimizden çok daha fazla örtüştüğünün altını çizmenin önemli olduğunu düşünüyorum. Çalışma şartları oldukça ağır olan hayvancılık sektörüne kurumsal yaklaşımı, samimi ekolojik hassasiyetleri, müşteri memnuniyetini önemsediği kadar çalışan memnuniyetine verdiği değer ile maliyetler ötesinde bir vizyon geliştirebilmiş müşterinin beklentilerini karşılamanın tasarım sürecini zorladığı kadar keyifli ve değerli hale getirdiğinden bahsetmek doğru olacaktır.

Çanakkale / Ezine konumlu, yaklaşık 200 dönümlük arazi üzerine kurulmakta olan üretim tesislerinin operasyon ve organizasyonundan sorumlu personelin ve yönetim kadrosunun kullanacağı Operasyon Binası’nın, tekil bir yapı olmaktan ötede, aynı arazide inşa edilmekte olan tesis binaları, bir sonraki etapta inşa edilecek olan lojman binaları ve bir parçası olduğu pastoral Ege coğrafyası ile birlikte değerlendirilmesi gereken bir yapı olduğu gerçeği de tasarımın temel kriterlerinden biri olarak kabul edildi. Bu bağlamda alınan en temel tasarım kararlarını birkaç maddede sıralamak gerekirse;

Yapının çevre ile dostluğunun sadece kabukta ve malzeme tercihleri bağlamında kurgulanmayıp, enerjinin verimli kullanımı, ideal iklimlendirme koşullarıyla kullanıcılara konforlu yaşama alanı sunulması, bina ömrü boyunca konfor koşullarının minimum enerji harcanarak sağlanması hedefi teknik disiplinler, mimar ve müşteri arasında temel kriterlerden biri olarak kabul edilmiştir. LEED sertifikası alma hedefi bu kriterlerin doğal uzantısıdır.

Ağır şartlar altında çalışan ve sektörün genelinde büyük sosyal, ekonomik sıkıntılar yaşayan mavi yakalı personel ve ailelerinin içinde sosyal, kültürel ihtiyaçlarını da giderebileceği işlevleri bünyesinde bulunduran bir yapıdan faydalandırılabilmesi amaçlanmış, bu doğrultuda bina dahilinde kreş, oyun alanları, internet odaları, kütüphane, sauna, fitness gibi fonksiyonlara özellikle mavi yakalı personelin kullanımına yönelik olarak yer verilmiştir.

Aynı hassasiyet çerçevesinde yapı, biri güney cephesinde (Ana Giriş), diğeri kuzey cephesinde (Personel Girişi) konumlandırılmış birbirinden farklı karaktere sahip iki vurgulu cephe ile kurgulanmıştır. Tesise gelen konuk ve müşterileri karşılayan prestij cephesinin yanında, ikinci etapta inşa edilecek ve Operasyon Binası’nın kuzeyine konumlanacak lojman binalarından çıkıp iş yerine yönlenen personelin algısına hitap eden arka cephenin mütevazi ama kuvvetli bir çizgide ikinci bir ana cephe gibi inşa edilmesi planlanmıştır. Müşterinin, yapının esas sahibinin personeli olduğu vurgusu, bu kararın verilmesindeki en önemli etkendir.

Bu kararların yanı sıra, yapının üstlendiği fonksiyonları eksiksiz yerine getirebilmesi tabi ki tüm mimari projelerin temel hedefi olagelmiştir. Bu proje özelinde, hijyen koşullarının olmazsa olmaz olduğu böylesi bir sektörde faaliyet gösterecek yapının alt katındaki hijyen alanları ile diğer kullanım alanlarının kesin çizgilerle belirlenmesi ve bu doğrultuda zonlamaların dikkatle, işlevlerin birbirine çelme takmadan kurgulanması planlamanın temel hassasiyeti olmuştur.

Üst katında ofisler, yönetim kurulu başkanı ve genel müdür odalarını ve bunlara bağlı toplantı odalarını barındıran yapı, yeşil dokuyu geniş teraslarına da nüfuz ettirerek, kuzey, güney ve batı cephelerinde kütlesel hareketine refakat eden sirkülasyon alanları yaratmakta, lobi üzerinde kurgulanan galeri boşluğunun çevresini de mümkün olduğunca sirkülasyon alanlarına terketmektedir. Hem galeri boşluğu çevresinde hem de yapının genelinde sirkülasyonun farklı perspektiflerden algıyı mümkün kılarak iç işleyişe dinamizm katması, mekan algısının zenginleştirilmesi amaçlanmıştır.

Güneyde konumlanan ana cepheye eklemlenen konferans salonu kütlesi ve lobi, betonarme binanın genelinden ayrı olarak çelik konstrüksiyon olarak tasarlanmıştır. Sağır bir karakteri olan konferans kütlesinde bu tercih statik açıdan tercih edilmiş, lobide ise geniş açıklığın kolonsuz geçilmesi hedeflenmiştir. Aynı konferans kütlesi dışarıdan kullanılabilecek şekilde kurgulanmış, fuayenin bina ana girişi önünde konumlanan “avlu”ya açılmasıyla hem karşı kanatta yer alan iç bahçe doğrultusunda görsel geçirgenlik elde edilmiş, yapının iç işleyişine karışılmadan konferans salonuna ulaşım sağlanmıştır.

Güney cephesinde konumlanan ana cephede güneş ışığının kontrollü kabulü güneş kırıcılar ve yapının kanatlarını bir atkı gibi saran saçak konstrüksiyonu ile sağlanmıştır.

Arten DC olarak, çalışanlarının ve ziyaretçilerinin keyifle kullanacağını umduğumuz, işlevinin gerektirdiği görevleri akıcı ve problemsiz bir şekilde yerine getiren bir yapı tasarlamış olduğumuzu düşünüyoruz.   

Künye
Proje Yeri: Ezine, Çanakkale
Proje Tipi: Ofis
Proje Tipi Grubu: Ticari
İşveren: Uluova Süt
Ana Yüklenici: El Ev En İnşaat
Statik Projesi: Tuncer Mühendislik
Proje Başlangıç Yılı: 2014
İnşaat Başlangıç Yılı: 2014
Arsa Alanı: 2,219 m²
Toplam İnşaat Alanı: 2,800 m2

Pin It
Mimarlık Ofisi
Mimar

Çağrı Küçükay