Other Works
Similiar Projects

Bursa Teknik Üniversitesi B Blok Eğitim Binası

Ekrem Bahadır Çalışkan, projeyi anlatıyor:

Bursa Teknik Üniversitesi Yıldırım Yerleşkesi 2012 yılında Üniversiteye tahsis edilmiş olup 47 dönümlük bir alana sahiptir. Tahsis edildiğinde bu alanın bir kısmı ağaçlık, bir kısmı ise yapımı yılı 1960 olan atölye, kapalı spor sahası, idari binalar, barakalar gibi metruk binalardan teşekkül etmekteydi.

Üniversitenin gelişim ve master planı çerçevesinde, bütçe olanakları ve gelişmesine paralel olarak eğitim, sosyal ve kültürel alanlar yenilenmekte ve yeniden inşa edilmektedir.

İlk olarak A blok adıyla anılan farklı fonksiyonlara sahip 23.731 m2 kapalı alana sahip bina yerleşkenin batı cephesinde 2015 yılında tamamlanmış ve hizmete açılmıştır. Yerleşkenin yoğun mevcut yeşil dokusu bir yandan yılları kazanarak, insana ve üniversiteye nitelikli yaşam alanı sağlamış, bir yandan da gelişmeye paralel olarak yapılacak inşaat alanlarını bu durumu düşünerek planlamaya yöneltmiştir.

Üniversite idaresi yeni yapılacak ve yenileme geçirecek tüm binalarda; yeşil dokuya zarar vermeden bu doku içinde hem proje hem de imalat süreci içinde var olacak yatırımlar yapma iradesini ortaya koymuştur. Mimari tasarım safhasında da bu kararı destekleyerek ve özümseyerek proje çalışmaları büyük bir titizlikle yürütülmüştür.  Sadece binanın değil, bina imalat safhasında şantiye alanının ölçeği düşünülerek oluşturulan plan şeması, kapalı eğitim alanı ihtiyacı olan kampüsün mevcut yeşil ile faydalı birliktelik kurmasını sağlamaktadır. Yerleşke içinde, yenileme veya yeniden yapım ihtiyacı ileride gündeme gelebilecek olan yapı bloğuna da zamanı gelince bağlantı kurabilecek şekilde konumlandırılmıştır.

B blok adı verilen proje kararı alınan bölgede mevcutta bulunan ve atıl durumda olan baraka ve atölye yapıları yıkılmış, bunların oluşturduğu boşluk ve mevcut ağaçların tanımladığı alan yapı alanı olarak belirlenmiştir. Diğer binalar arası ilişki, yaya yolları grafiği, bina yönelimi, oturumu ve iç zonlar yeşil dokunun getirdiği sınırlar ve dil ile bütünleşecek şekilde tasarlanmıştır.

6.700 m2 kapalı alana sahip B blok binası temel olarak, belirli büyüklükte derslik ve amfiler, öğretim elamanı ofisleri, öğrenci sosyal ve kültürel alanları içeren yerleşke içindeki kapalı alan ihtiyacını kendi sınırları ile karşılamaya çalışan bir binadır. Ön cephe ana girişini, 3 katlı gün ışığından yararlanarak aydınlanan bir iç galeri karşılamakta, bu galeri ve dolaşım bir üst kot da diğer cephedeki mevcut eki binaya bağlantı kurmaktadır. Bu galeri zemini aynı zamanda belirli aktiviteler için çok amaçları bir kullanım alanı oluşturmaktadır.  Öğrenci giriş ve bölgeleri A blok ilişkiyi kuvvetli kurmak için kuzey cephede konumlanmış, dış cephe güneş ilişkileri yönelime paralel olarak cephe tasarımını etkilemiştir. Derslik bloğu ve ofis bloğu kat yükseklikleri kullanımı düşünülerek farklılaştırılmış, yükseklik sınırı konusunda ciddi bir kısıt olmasa da hem bina içi erişim eşitliği ve kolaylığı sağlamak hem de yerleşke içi hacimsel bina yoğunluğu artırmamak için minimum düzeyde tutulmuştur.

Bina projelendirmesi ve uygulamasında dikkat edilen çevre duyarlılığının yanında, bazı elektromekanik sistemler ile de binanın güncel şartlar içinde verimli ve sürdürebilir enerji tüketimi ve atık dönüşümü konularını da dikkat edilmiştir. Bu nedenle kurulan Güneş enerji siteminde her biri 275 W’ lık 36 Adet güneş paneli bulunmaktadır. Güneş panelleri 10kw lık inverter yardımı ile akü grubunu beslemektedir. Akü grubu yine inverter yardımı ile gece çevre aydınlatmayı beslemektedir. Güneş enerji sistemi dahilinde 26 adet 150 w değerinde ve 17 adet 20 w değerinde aydınlatma direkleri bulunmaktadır. Söz konusu direkler saatte 4240 W enerji harcamaktadır. Geceleri ortalama 10 saat yandığı düşünülürse 1 gün için 42400 w enerjiye ihtiyaç duyulmaktadır. Akü grubu güneşin durumuna göre tam kapasite dolu olduğunda 38400 W enerji verebilmektedir ve gece sarf edilen gücün büyük bir kısmını karşılamaktadır. Bunun yanında binada kurulan gri su sitemi ile duş ve lavabolardan fosseptik atığı içermeyen su arıtılarak klozet ve sulama ihtiyacı için kullanılmakta ve su tüketimi yaklaşık yüzde 40 oranında azalmaktadır.

Details
Project Location: Bursa
Project Type: Higher Education Building
Proje Tipi Grubu: Eğitim
Employer: Bursa Teknik Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Project Start Date: 2019
Project End Date: 2019
Construction Start Date: 2019
Construction End Date: 2020
Building Plot Area: 9.000 m²
Total Construction Area: 6.700 m²

Pin It
Architectural Offices
Architects

Ekrem Bahadır Çalışkan
Contributing Architect(s)
Merve Dadanlar
Fatih Zorer