+ARKİV'in gelişmiş özelliklerinden yararlanmak için lütfen giriş yapınız!
Join with or .
Other Works
Similiar Projects

Bursa Teknik Üniversitesi Eğitim Binası

Bursa Teknik Üniversitesi Yıldırım Yerleşkesi’nde planlanan Eğitim Binası, devam eden eğitim programlarının ihtiyaçları düşünülerek tasarlanmıştır.

Bina içinde belirli büyüküklere sahip derslik hacimleri, sosyal alanlar, öğretim üyesi odaları ve bir yaşam-etkileşim alanı olarak düşünülmüş kat dolaşımları bulunmaktadır. Gün ışığınından hem mahalleri, hem de ortak alanların en fazla derecede faydalanmasına dikkat edilmiş, mahallerin yönelimi kullanım-ışık yönü ilişkilerini dikkat edilerek tasarlanmıştır. Kapalı alana mevcut binalara kıyasla daha az olmasına rağmen, kullanılabilir alan oluşturulmasına çok dikkat edilerek yapının nicelik olarak da ihtiyaçları karşılaması sağlanmıştır. Yeşil doku içindeki yerleşimi ve formu, ağaçlara zarar vermeden yapılaşma amacının bir sonucudur. Sadece binanın değil, bina imalat safhasında şantiye alanının ölçeği düşünülerek oluşturulan plan şeması, kapalı eğitim alanı ihtiyacı olan kampüsün mevcut yeşil ile faydalı birliktelik kurmasını sağlamaktadır. Yerleşke içinde, yenileme veya yeniden yapım ihtiyacı ileride gündeme gelebilecek olan yapı bloğuna da zamanı gelince bağlantı kurabilecek şekilde konulandırılmıştır.

Details
Project Location: Bursa
Project Type: Higher Education Building
Proje Tipi Grubu: Eğitim
Employer: Bursa Teknik Üniversitesi
Ana Yüklenici: Özay Mühendislik
Electrical Project: Kemal Aykaç
Project Start Date: 2019
Project End Date: 2019
Construction Start Date: 2019
Building Plot Area: 9.740 m²
Total Construction Area: 6.700 m²

Pin It
Architectural Offices
Architects

Ekrem Bahadır Çalışkan
Contributing Architect(s)
Fatih Zorer
Merve Dadanlar