Other Works
Similiar Projects

İstanbul Şehir Üniversitesi Dragos Kampüsü Eğitim Blokları

Erginoğlu Çalışlar tarafından tasarlanan eğitim yapıları Dragos'taki eski Tekel Fabrikası'na yerleşiyor.

Tasarımcıları, projeyi anlatıyor:

Kampüs planlamasında alınan genel kararlardaki en önemli kriter, endüstriyel mirasın muhafaza edilerek, önemli yapıların algısının kuvvetlendirilmesi ve üniversitenin sahilden görünürlüğünün arttırılması olmuştur. Bu doğrultuda tescilli yapıların, ön plana çıkarılması ve görünürlüğünün artırılması ilkesi ile hareket edilmiştir.

Söz konusu yapılar, 1957 yılında TEKEL sigara üretimi için kurulan tesisin bir parçası olarak tasarlanmış ve 1969 yılında resmi olarak üretime geçen fabrikanın depolama birimleri olarak hizmet vermişlerdir. Depolar aralarında avlularla ayrılmış, yan yana dizili 7 binadan oluşmaktadır.

Yaprak Tütün İşleme Depoları 5 Numaralı KVTVKK’nun kararıyla dönemin sanayi yapısı özelliklerini ve özgünlüğünü taşıması nedeniyle kültür varlığı olarak tescillenmiştir.

Günümüz itibariyle ve çağın gelişen şartlarına bağlı olarak, söz konusu yapıların sanayi işlevleri sona ermiş olup, eğitim ve öğretim faaliyetlerinde kullanılmasını temin amacıyla, üniversite kampüsü işlevine uygun olarak, içerisinde derslikler ve hoca odalarının yer alacağı bir eğitim yapısı grubu olarak öngörülmüştür.

Binaların statik olarak ömrünü tamamlamış oluşu, güncel “Deprem Bölgelerine Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik”e uygun olmaması ve eski işlevinin depo olması nedeniyle, döşemeden döşemeye kat yüksekliklerinin 300-310 cm oluşu ve bu yüksekliklerin eğitim fonksiyonuna izin vermeyişi, olduğu hali ile kullanılmasına izin vermemiştir.

Mevcut bina, yeni işlevin, sığınak, teknik hacim ihtiyacı ve mekanik alan ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz kalmış, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliği ve Sığınak Yönetmeliklerinin gerekliliklerini yerine getirememiştir. Bu bilgiler ışığında, Tütün İşleme Depoları’nın (7’li bina) cephe boyutları ve gabarileri sabit kalmak şartıyla, yıkılıp yeniden yapılmasına karar verilmiştir.

Yeniden inşa edilen yapıların ana kontür, gabari ve formları, özgün hali bozulmaksızın projeye uyarlanmıştır. Binaların toplam yükseklikleri aynı tutularak, bina ana kütlesi, 5 kat yerine 4 kat olarak planlanmış, böylelikle derslikler için gereken yükseklikler sağlanmıştır.

İç mekanda, binanın endüstriyel hissiyatı ile uyumlu olacak şekilde, kaset döşemeler çıplak bırakılmış, tavanlarda brüt beton görünümü, ince çelik doğramalar ve çelik merdivenler ile Tekel Tütün Deposu izleri iç mekanda da yaşatılmaya çalışılmıştır.

En verimli ışık alımı ve mekansal ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak, binaların doğu cephelerine derslikler konumlandırılmış ve batı akslarında geniş koridorlar oluşturulmuştur. Batı cephesinde, katlar cepheden koparılmış ve birbirlerine çelik merdivenlerle bağlanarak, mekan algısının güçlendirilmesi amaçlanmıştır.

Map
Details
Project Location: Kartal, İstanbul
Project Type: Higher Education Building
Proje Tipi Grubu: Eğitim
Employer: İstanbul Şehir Üniversitesi
Ana Yüklenici: Terra Yapı
Peyzaj Mimarlığı: Anonim İstanbul
Projcet Manager: Optimal Proje Yönetimi
Structural Project: Parlar Mühendislik
Mechanical Project: EKO Tasarım, Dinamik Proje Mühendislik
Electrical Project: Megapol Mühendislik, HB Elektrik
Photography: Cemal Emden
Project Start Date: 2014
Project End Date: 2015
Construction Start Date: 2016
Construction End Date: 2018
Building Plot Area: 296,000 m2
Total Construction Area: 36,000 m2

Pin It
Architects

Fatih Kariptaş

Barış Yüksel

Arın Tanrıkulu

Onat Över

Yasemin Hacıkura

Filiz Şahin

İdil Yücel

Özge Üstündağ