Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

Kazablanka Kentsel Tarım Projesi

Fas, Casablanca da şehir dışı çeperlerinde gelişen informal konutların (Duoars) kentsel tarım uygulamalarını yerleşkelerin bünyesine katabilmesi için geliştirilen konsept seri projelerdir.

Berlin Teknik Üniversitesi (10 megacities araştırmaları teşvik fonları çatısı altında) çalışmalar için dünyanın değişik bölgelerinden, farklı karakterli üç tasarım - araştırma ofisi davet etmiştir. IND bu ofislerden araştırma ve kentsel planlamayı peyzaj tasarımı ile birleştirebilen ofislerden biridir. IND Proje için toplam 42 günlük çalışma programı içerisinde, Fas ın su mühendisi Abdulkadir Larabi ile birlikte çalışılarak 21 günü Casablanca da yerel durumu inceleyerek analiz ve öneriler getirmiştir. Diğer 21 gün her ofis kendi ülkesinde projelerin geliştirilmesi ve yayınlanması için çalışmıştır. Duoar yerleşkelerinde teşvik fonları ile Berlin Teknik Üniversitesi tarafından yapılan 6 senelik yerel, pratik ve akademik çalışmaları kapsar. IND ve diğer iki ofis bu çalışmalara farklı bakış açısı getirebilmesi için 4. çalışma senesinde davet edilmiştir.

Duoar'lar Casablanca nın çeperlerinde gelişen İstanbul un 1980 lerinde görülen gecekondu yerleşkelerinin bir benzeridir. (Başka bir tarihi benzerlik ise Casablanca nın şehir planlamasında İstanbul da olduğu gibi Henry Proust planlamaları ile katkıda bulunmasıdır.) Duoar yerleşkelerinde yaşayanların birçoğu Fasın zorlu kırsal, tarım hayatından koparak Casablanca merkezine yerleşip umduğu düzeni bulamayıp tekrar kırsal hayatı şehre yakın olarak bulmak isteyen ve Duoar lara yerleşen birey ve ailelerden oluşmaktadır. Dolayısıyla tarım arazisi işleme bilgi ve becerisi bireylerin birkısmında mevcuttur. Bu durum bir avantaj olsada bireylerin kentsel tarımın aile ekonomilerine katkı sağlama umudu ve teknik olarak konutlara entegre edebilme becerisi kısıtlıdır. Bu durumun değişebilmesi için IND aileler, bireyler ve yerel yönetim için konut ve alansal ölçekte su mühendisi ile birlikte fikir kümeleri üretilmiştir. Bu fikir parçacıkları sadece belli bir yerel duruma çözüm sunmayan Fas ta başka bölglerde de benzer veya farklı durumlara entegre edilebilecek uygulamaya yönelik önerilerdir.

Bu fikir parçalarından en önemlisi Duoar'ların okyanusa yakın olmaları ve kuyu suyunun yoğun kullanımı dolayısıyla yeraltı aquaduct sularının okyanustan gelen yeraltı sularını çekerek tuzlanması ve tarıma elverişsiz sulamaya ve tuzlu verimsiz zemine maruz kalmasıdır. Bu duruma önlem olarak teknik şemalar geliştirilmiştir. Şehir suyunun Duoar lara getirilmesi ve konutlarda kullanım ardından arıtmada toplanması ve tekrar bölgede küçük göletler oluşturularak doğal olarak suyun tekrar dağıtılması ve yeraltı aquadüktleri nin beslemesidir. Bu şema yağmur sularının trench lerde toplanıp göletlere aktarılmasına, mevcut sel baskınlarına, ve ortam da oluşacak hastalıklara karşı önlemleride içerir. Bu geri dönüşüm şeması uygulandığında aquadüktleri beslemekte ve bu suyu çeken kuyulara saf tarıma elverişli suyu kazandırmaktadır. Konut ölçeğindeki çalışmalar, konutun yapımı esnasında pet şişelerden geri dönüştürülerek elde edilen yapı elemanları olarak toprak tutan, tarımı entegre eden cephe, duvar taşıyıcı blok tasarımıdır. Kentsel büyümede veya planlamada daha geniş ölçekte büyük kentsel tarım avlularının kurulması şemalarıda kurgulanmıştır. Bu kurgular, fikir parçacıkşarı, fikrin daha net anlaşılması ve etkileyebilmesi için IND patent kağıtları olarak kodlandırılıp yayınlamıştır.

Künye
Proje Yeri: Fas, Kazablanka
Proje Tipi: Kentsel Tasarım
Proje Tipi Grubu: Kentsel Tasarım
İşveren: Akmasamanobala
Proje Başlangıç Yılı: 2010
Proje Bitiş Yılı: 2011

Pin It
Mimar

Arman Akdoğan

Felix Madrazo

Alvaro Novas