Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

Tokat Sulusaray Sağlık Turizmi Tesisi

Tokat’ın Sulusaray ilçesinde, Tokat Valiliği’nin desteğiyle hayata geçirilen 4.370 m² inşaat alanına sahip Sulusaray Termal Tesisi projesi Tokat, Yozgat ve Sivas illerinin kesişiminde yer almasından ötürü lokasyon olarak önemli bir konuma sahiptir.

Tokat’ın Sulusaray ilçesinde bulunan ve iki bin yıllık geçmişe sahip Sebastapolis Antik Kenti’ndeki kazı çalışmaların sonucunda Bizans hamamı kalıntıları ortaya çıkmıştır. Bu bilgiler sıcak su kaynağının bu bölge için tarihsel süreçteki önemini de vurgulamaktadır.

Proje alanında yer alan 1980’lerde aktif olarak kullanılan apart, hamam ve otel yapıları terk edilerek atıl durumda kalmış fakat bölge halkının belleklerinde güzel bir hatıra olarak yer etmiştir. Kent belleğini tekrar yaşatmak ve turizmi canlandırarak bölge halkının sosyoekonomik yapısına etki etmek amacıyla yola çıkan bu fikir topoğrafyaya bağlanan ve bunun bir parçası olan saçak tasarısıdır.

Proje alanı, çevresinde yüksek ağaçların, geniş yeşil alanların ve kayalıklı tepelerin olduğu bir coğrafyada yer almaktadır. Bu doğal silueti bozmadan onun bir parçası olmayı amaçlayan yapı, arazi içerisinde bulunan iki tepeciği yatayda birbirine bağlayan bir saçak projesidir. Bu bağlamda, saçak ve topoğrafyaya projenin ana fikrini oluşturan bütünleyici ve bağlayıcı bir faktördür.

Silüete lineer etki eden bu saçak, giriş boşluğu ve bunu karşılayan meydanla birlikte kamusal ve özel kullanım alanlarını fonksiyon olarak ikiye ayrılmıştır. Özel alanlar iki katlı, içerisinde galeri boşluğu olan, geniş ailelere uygun olarak tasarlanmış apartlardan teşekkül ederken kamusal alanlar ise termal tesis projesi içinde yer alan hamamlar, termal havuzlar, aileler için özel alanların bulunduğu birimlerden oluşmuştur. 

Bu fonksiyonlara ek olarak bu saçağa eklemlenen sosyal tesis ve topoğrafyaya oturan, küçük aileler için tasarlanmış apartlar yer almaktadır.

Cephede de ahşap, taş ve cam gibi doğal ve zamansız materyaller kullanılarak yapının bulunduğu çevreyle olan ilişkisi kuvvetlendirilmiştir.

Cephe ve çevrenin iç mekândaki yansıması; yüksek, sade ve aydınlık mekânların oluşumuna etki etmiştir. Güneş ışığından maksimum seviyede yararlanmak amacıyla yüksek pencereler tasarlanmış ve mekânların peyzaj alanları ile görsel ilişkisi elde edilmiştir. Kadınlar havuzu mahremiyeti sağlamak amacıyla etrafı pergolalar ile çevrilmiş bir iç bahçeye açılmaktadır.

Proje arsa alanı 34.058 m² iken yapı, toplamda 2.800 m² taban alanına sahiptir. Yapı dışındaki çevre; rekreasyon alanları, çocuklar oyun alanı, çiçek bahçesi ve yürüyüş ve koşu parkurlarını saran koru olarak değerlendirilmiş olup engelliler için rampalarla ulaşım sağlanmıştır.

Sulusaray Termal Tesisi’yle; iç ve dış ilişkisinin gayet güçlü şekilde kurulduğu, bulunduğu coğrafyaya uyumlu, zamansızlık ve yalınlık üzerinden ele alınan bir program olarak bölge halkının ihtiyaçlarına cevap vermesi amaçlanmaktadır. Projeyle, şehrin turizme açılmasına katkıda bulunacağı ve bölgesel gelişimine destek olacağı öngörülmüştür.

Künye
Proje Yeri: Tokat, Sulusaray
Proje Tipi: Otel / Motel
Proje Tipi Grubu: Konaklama
İşveren: Sulusaray Köylere Hizmet Götürme Birliği
Proje Yöneticisi: Gencer Yalçın
Proje Başlangıç Yılı: 2019
Proje Bitiş Yılı: 2019
İnşaat Başlangıç Yılı: 2020
Arsa Alanı: 34.058 m²
Toplam İnşaat Alanı: 4.500 m2

Pin It
Mimarlık Ofisi
Mimar

Gencer Yalçın

Efe Kağan Hızar

Didem Özkızılcık

Nevzat Bardakçı