Other Works
Similiar Projects

KarşıYaka Karabük

KarşıYaka Karabük, 2+1,3+1,4+1 ve loft dairelerden oluşan yaklaşık 300 konutluk, 5000 m2 ticari alan, 3000 m2 sosyal tesis alanı bulunan 45 dönümlük yeşil bir yaşam merkezidir.

İçine kapalı, kentten kopuk "Gated Comminity" lere kentsel bir alternatiftir. Arazinin yol çeperinde hem kentliye, hem konut kullanıcılarına imkanlar sağlayan ticari bloğun üstü; şehir manzaralı süreklilik taşıyan bir yeşil teras olarak şekillenir.

 

Arazi, yol cephesi boyunca, yol kotuna çekilir böylece arazide zaten var olan kot farkı artırılmış olur. Bu kentsel-kamusal alanlarla, daha sakin olması istenebilen konut alanları arasında doğal bir ayrım oluşur. Konutlar yüksek duvarların arkasına hapsedilmiş olmak yerine eğimle ayrıştırılmış istediğinde alt kottaki yaşantıya katılabilecekleri  şekilde konumlanırlar.

Bloklar, birbirlerinin manzaralarını kesmeyecek ve ortada maksimum alan bırakacak şekilde yerleşirler. Kent ve doğa siluetine zarar vermeyecek, toprak kotundan fazla kopmayacak konut yaşantıları hedeflenerek yapılar kuleleşmek yerine, yatay olarak kurgulanırlar.

KarşıYaka Karabük, birbirine saygılı, şeffaf, doğayla ve yeşille bütünleşik, kentsel yaşantıyla kopuk olmayan bir EŞİK yapı olarak düşünüldü. Hem yakın çevresiyle, hem doğayla, hem kentle, hem apartman sakinleriyle kurduğu ilişikilerden dolayı; bu proje bir toplu konut projesi değil, bir "yaşam merkezi" olarak sunuldu.

Details
Project Location: Karabük
Project Type: Housing Complex
Proje Tipi Grubu: Konut
Structural Project: Fatih Mustafa Şahin
Project Start Date: 2014
Project End Date: 2016
Building Plot Area: 45.000 m²
Total Construction Area: 40.000 m²

Pin It
Architectural Offices
Architects

Kutlu İnanç Bal

Hakan Evkaya
Contributing Architect(s)
Ayşegül Özlem Bayraktar
Mehmet Yılmaz