Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

Katılımcı (TAGO), Türk Telekom İstanbul Bölge Müdürlüğü Davetli Mimari Proje Yarışması

Türk Telekom Acıbadem Kampüsü projesi TAGO Mimarlık tarafından 2011 yılında tasarlandı.

TAGO Mimarlık projeyi şöyle anlatıyor:

"Türk Telekom Acıbadem Kampüsü Projesi, Kentin merkezi ve gelişmekte olan bir bölgesinde, güçlü bir ticari aks olan Acıbadem Caddesi üzerinde konumlanmaktadır. Bölge, çevresel bağlantıları açısından değerlendirildiğinde, kentsel ölçekte önemli ticari merkezlerin hinterlandında ve önemli ulaşım bağlantıları üzerinde olan canlı bir iş alanı olduğu görülmektedir. Ticari potansiyellerinin yanında, üniversite, diğer eğitim yapıları ve sağlık yapıları gibi donatıların yoğunluğu, yaşama alanı olarak bölgeyi cazip hale getirmektedir. Artan nüfus ve ticari aktivite , bununla birlikte büyüyen ihtiyaçlar ve çevresel sorunlar, gelişim süreci içinde artan talepleri göz önünde bulunduran yeni projelerin üretilmesinin gerekliliğini gözler önüne sermektedir.

Proje kapsamında, yalnızca bir ofis binası değil yerel potansiyelleri kullanan, çevresinden beslenen ve tekrar çevresine artı değer olarak dönen, kente ait olan ve çevreye karşı duyarlılığı temsil eden bir cazibe merkezinin oluşturulması, yenilikçi bir tasarım yaklaşımı ile bölgenin yapılanmasına yön verebilecek nitelikte bir yapının kente kazandırılması amaçlanmıştır.

Yapıda, kentin ve doğanın birlikteliği ve aynı zamanda karşıtlığı gibi kavramsal modellerin temsili yolu ile mekansal ve biçimsel anlamda bir çeşitlilik yaratılmaya çalışılmıştır. Dış cephede kentsel dokuya yanıt veren ve yapının işlevini dışa vuran şeffaf ve sert bir yüzey, içeride ise doğaya ait, eğrisel ve yumuşak formlar ile yaratılmış teraslı yeşil bir iç yüz oluşturulmuştur. Yapının biçimi temel olarak bu iç ve dış karşıtlığı üzerine kuruludur. Sembolik bir ifade yolu ile çevredeki kent dokusu ve yine çevredeki önemli bir röper noktası olan çamlıca tepsine gönderme yapılmakta böylece kente ait olan imgeler vurgulanmaktadır. Yükseldikçe parçalanan ve ayrışan kütle, hava akımının ve gün ışığının etkin kullanımını sağlarken geniş vista alanlarının oluşturulmasına , aynı zamanda kentsel doku içinde daha uygun bir ölçeğin yakalanmasına imkan vermektedir. Kütle üzerindeki büyük boşluklar, birleşimler, yükselmeler ile anıtsal bir etki yaratılmaya çalışılmıştır. Yapı strüktüründe ve cephesinde kullanılan yüksek teknolojili sistemler Türk Telekom'un kurumsal kimliğini ve Türkiye'de telekomünikasyon tekolojileri alanındaki lider konumunu vurgulayan estetik birer değer olarak yapıya katılmaktadır.

Ana bina +80.00 (± 0.00) kotu üzerine oturan 15 katlı 4 ofis kulesi, +80.00 kotu altında bulunan 2 ticaret katı, yemek, sosyal ve kültürel etkinlik katı ve 4 otopark katından oluşmaktadır. Ön cephe yol hizasından ortalama 30m geri çekilerek bina önünde kentsel bir boşluk oluşturulmuş ve kamusal alana terk edilmiştir. Bu alanda yaratılan meydan ile binanın kent ve semt ölçeğinde bir röper noktası olması amaçlanmıştır. Bina etaplamaya uygun, ızgara biçiminde modüler bir aks sistemine oturmaktadır, Kule katları zemin kotu üzerinde yalnızca 1. ve 2. kat seviyelerinde birbirlerine köprüler ile bağlanmaktadır. Bu yolla etaplama için uygun parçalı bir plan şeması elde edilirken, tüm bina boyunca devam eden cephe strüktürü ile binayı saran bütünleştirici tek bir form vurgulanmıştır. Böylece binanın sembolik ifadesi korunmuştur. Parselin güneydoğu kısmıda zemin seviyesi (±0.00) altına yerleşen sistem salonları güvenlik, etaplanabilirlik, operasyon merkezinin sürekli ve bağımsız olarak çalışabilmesi gibi sebeplerden dolayı strüktürel ve mimari planlamada ana binadan tamamen ayrı olarak çözülmüştür. Bina planlaması, önce sistem salonları ve sonra ana bina olmak üzere 2 etap halinde inşa edilmek üzere planlanmıştır. Bununla birlikte ana binanın da 2 etap halinde inşa edilebeleceği, toplamda 3 etaplı bir planlama da öngörülmektedir.

Trafik senaryosu parselin ana trafik arterleri ile bağlantıları göz önünde bulundurularak ve etaplamaya uygun olarak çözülmüştür. +80.00 kotunda bina etrafında dönen, lobi ve VIP girişlerine erişimi sağlayan bir ring yolu ve +74.00 kotundan 2 giriş, 2 çıkış ve 1 servis giriş-çıkışı ile erişim sağlanan 1500 araç kapasiteli kapalı bir otopark tasarlanmıştır."

Künye
Proje Yeri: Acıbadem
Proje Tipi: Ofis
Proje Tipi Grubu: Katılımcı
İşveren: Türk Telekom
Proje Başlangıç Yılı: 2011
Proje Bitiş Yılı: 2011

Pin It
Mimarlık Ofisi
Mimar

Gökhan Aktan Altuğ

Mevlüt Duymaz

Müge Eker Eryayar

Ali İbiş

Osman Çavuşoğlu