Other Works
Similiar Projects

Adapazarı 11005

Söz konusu yapı projesi Adnan Menderes Caddesi ile Sakarya Caddesi kesişmesinin Kuzeydoğu yönünde yer alan köşe parsel üzerindedir.

Gerek Adnan Menderes Caddesi gerekse de Sakarya Caddesi araç ile yaya trafiğinin bugünkü ve olası artacak yoğunluğu üzerinde, şehrin gelişmekte olan bir bölgesi dahilinde yer almaktadır.

Binanın yerleşeceği alanın, ait olduğu çevrenin varlığını sorguladık. Bir tasarım problemi, bağlamı var mıydı? Ne bir bağlamsal yapı, fiziki etki, ne bir eğim... Kentin zayıf bir kavşağından ve zaman içerisinde kentin olası genişleme alanından gayrı ele gelen bir bağ bulmak zordu. Gelip geçen arabalar ve gelip geçen bulutlardan başka dikkat çeken bir etki yoktu. Dolayısıyla "gelip-geçen" üzerine düşünmeye ve güzergâh üstü, 'gelip-geçen'in durağı yapıları ve bunun üzerine kurulan analojiyi kurcalamaya başladık. Lafın özü, yapının ilham kaynağı ya da nüvesi Anadolu'nun bedestenleri, ticari hanları oldu.

Bir ticaret yapısı olarak dıştan dükkanlı bedestenlerin ve ticaret ağı üzerindeki kervansarayların hücre tipolojisi, anıştırmasıyla yapının çeperinde her iki katta da dolaştı. Bulunduğu "yer"in tanımsız ya da muğlak bağlamı, oluşmamış kentsel peyzaj içerisinde etrafını çeviren araç yolları ile tanımlanan bir yer bulmaya çalışmaktaydı. Kentsel bir geçiş mekânı üzerinde konumlanan yapı, bu geçiş halini kendi programında da kurmaya elverişli olmalıydı. Zira yapı tamamlanıncaya kadar sadece kiralanabilir ticari alanlardan oluşan bir program içermesiydi. Zaman zaman konaklama programı dahi söz konusu oldu. Bu ticari çeşitlemesi, sektörel yönelimi, parçaların kullanım alanları ya da tümünün tek bir işletme altında kullanılıp kullanılmayacağı dahi belirsizdi. Bizim de ilk defa başımıza gelen bütünüyle tanımsız programlı bir yapısallaşmaydı.

Proje köşe özelliğini plan şeması ve üçüncü boyut kurgusu dahilinde vermek istedi. Konkav köşe kavşak, seyir açısını geniş tutmak gayesiyle oluşturulmuş ve ticari birime/birimlere ayrılan zemin kat kullanımı, kentsel bir devamlılık dahilinde yaya sirkülasyonuna eşlik eder ve meydancığı yansıtır şekilde tasarlandı. Çatı ve 1.kat fasatı tek bir malzeme ile monoblok kuruldu. Genel yapısal kütleyi hafifletmek, insan ölçeğinde geçirgenliği kuvvetlendirmek ve ticari birimlerin davetkârlığını arttırmak için zemin kotu caddelere bakan fasat dahilinde olabildiğince şeffaf kuruldu. Konu edilen iki yatay etki, alan genişliği ile yükseklik arasındaki imar durumundan kaynaklanan oransızlığı da en aza indirmek gayesiyle yapıldı. Çatı kaplaması da olan kenetli metal kaplama, kata da inerek yan kabuğu meydana getirdi. Bu üst kütlenin boşlukları ritmik olarak devam ederek, çatı güvercinlikleri ile iz düşüm ritmi oluşturdu.

Mimari fonksiyon programı, perakende ticaret ve kiralanabilir ofis birimleri olarak kurulmuş olup, bölünebilmesi, alanların parçalanması ve büyütülmesine imkân tanır ölçüde olabildiğince esnek tasnif edildi.

Yapı strüktürü betonarme ve çeliktir. Bodrum ve zemin katın üzerinde çelik konstrüksiyon strüktür yapıyı kompozit hale getirir. Geniş açıklıklı strüktürel kurguya izin veren çelik konstrüksiyon, hücreleri esnek ve hacimli bölmeye müsait hale getirmektedir. Üst örtü ve çelik katın beden duvarları kenetli metal çatı ile kaplıdır.

Map
Details
Project Location: Adapazarı (Sakarya)
Project Type: Offices, Shopping Mall
Employer: Talip Kuriş
Ana Yüklenici: Otokur Otomotiv
Structural Project: Nizamettin Binici
Photography: Cemal Emden
Project Start Date: 2011
Project End Date: 2011
Construction End Date: 2014
Building Plot Area: 2,252 m²
Total Construction Area: 4,850 m²

Pin It
Architectural Offices
Architects

Cem Sorguç
Contributing Architect(s)
Tolga Yağlı
Amina Rezoug