Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

Autopia

Gökhan Avcıoğlu&GAD ve Dara Kırmızıtoprak tarafından tasarlanan Autopia Beylikdüzü'nde E5 otobanı üzerinde konumlanmış.

Günümüzde şehir planlamasının en büyük zaaflarından biri, kişi ve kurumlara tahsis edilen alanların çevresiyle ilişkisine dair çekme mesafeleri dışında herhangi bir düzenleme getirmiyor oluşu. Parsellerin parçalar halinde geliştirilmesi, güvenlik sebebiyle geçirgen olmayan bahçe duvarlarıyla çevrilmesi ve bu iç alanların sadece kendi ilişkileriyle ilgilenmesi, bira araya gelemeyen ve bütün olamayan şehirler meydana getirmekte. Bu nedenle Autopia, binanın E-5 cephesinden algısının güçlendirilmesi için geri çekilmiş. Birçok noktasından giriş ve çıkış bulunmakta ve yanından gelecekte yapılması planlanan yapılar ve bunların çevresel düzenlemeleriyle uyumlu olacak esneklikte bir çevre düzenlemesine sahip.

Binanın ön kısmında canlı E-5 cephesine yönelik bir sosyal toplanma alanı düzenlenmiş. Binanın ince uzun formunun ön kısımda organik bir şekilde sosyal toplanma alanıyla kaynaştırılması sonucu normalde 100 metre cephesi olan ve ekonomik olarak daha değerli olan cephe iki katına çıkarılmış. Oluşturulan alanın ortasında ise kafe ve restoran işlevine sahip bir nirengi noktası konularak otomobil galerilerinin dış uzantıları, araç ulaşım ve park alanları ile yaya toplanma ve ulaşım yollarının uyumlu bir kombinasyonu elde edilmiş. Projenin en radikal özelliği yapı içinde araç dolaşımına olanak sağlayan bir sistem yaratılması. Çatı katına eklenen 800 metrelik sürüş pisti ile yapı programı tamamlanmış.

Mekanın sahip olduğu 7 metre yükseklik ve 1 kilometre uzunluğundaki cephenin birbiri içine akan farklı karakterli malzemeler uyumlu bir şekilde bir araya getirilmiş. Binanın ekonomik olarak daha değerli A blok cephesi, içerisindeki alanın maksimum algılanması amacıyla tamamen camdan üretilmiş bir cephe ve cephe taşıyıcı sistemine sahip. Binanın uzunluğunun meydana getireceği monoton etkiyi kırmak için uzun cephelerdeki 4 er adet çekirdeğin bulunduğu yüzeyler beton olarak bırakılmış, hemen önünde de genişletilmiş metal bir katman eklenmiş. Gece görünümünde aydınlatılan bu beton yüzeylerden gelen ışığın, genişletilmiş metalin arasından sızması öngörülmüş.

Bina genelinde beton, epoksi, cam ve metal malzemeler kullanılmış, binanın büyüklüğüne orantılı olarak minimum birleşim detayı kullanılmaya özen gösterilmiş. Bu amaçla farklı malzemeler birbirlerine gömülmek yerine birleştikleri noktalarda katmanlaşmak yada belli mesafelerde kalacak şekilde bırakılmak yoluyla bir araya getirilmiş.

"Hız arı nesneler yaratır, kendisi de arı bir nesnedir, çünkü yeri ve yerle ilgili başvuru noktalarını siler; zamanın akışına karışıp onu yokeder, kendi nedeninden daha çabuk yol alıp akışını keserek bu nedeni ortadan kaldırır. Hız, sonucun nedene karşı zaferidir. Yüzeyin ve nesne olma niteliğinin, arzunun derinliğine karşı zaferidir."

Jean Baudrillard

Harita
Künye
Proje Yeri: Beylikdüzü, İstanbul
Proje Tipi: Alışveriş Merkezi
İşveren: Keleşoğlu Gül İnşaat, Bekay Property
Peyzaj Mimarlığı: Global Architectural Development (GAD)
İç Mekan Projesi: Dara Kırmızıtoprak Mimarlık
Proje Yöneticisi: Ozan Ertuğ
Aydınlatma Projesi: Global Architectural Development (GAD)
Statik Projesi: Doğan Patar
Mekanik Projesi: Mehmet Atalay
Elektrik Projesi: Mehmet Atalay
Akustik Danışmanı: Global Architectural Development (GAD)
Fotoğraf: Alp Eren
Proje Başlangıç Yılı: 2009
Proje Bitiş Yılı: 2011
İnşaat Başlangıç Yılı: 2010
İnşaat Bitiş Yılı: 2013
Arsa Alanı: 46,761 m²
Toplam İnşaat Alanı: 170,651 m²

Pin It
Mimar

Gökhan Avcıoğlu