Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

GDKP

GDKP, "kapalı çarşı" yapı tipolojisi için eskiyle ilişki kuran çağdaş bir çözüm önerisi getiriyor.

İstanbul yaşamı ve kültürünün temel bir bileşeni olan kapalı çarşı, bu çalışmada temel ilkeleri ve mimarisi ile ele alınarak yeni yaklaşımlarla tekrar keşfedilmeye çalışıldı.

Kavramsal olarak, Gedikpaşa önerisi, basit bir gridin, Gedikpaşa'daki alanın verilerine adapte edilmesi ile başlar. Tarihi yapılar korunur ve kullanılabilir, yeni yapılar satış alanı olarak satılabilir şekilde geliştirilir. Sonuç, alanın tolere edebileceği oranda yoğunlaştığı, büyüdüğü bir sistem olarak karşımıza çıkar.

Bir yapısal eleman olarak kemer bu öneride ana birim rolüne sahiptir, fonksiyon ve alan verilerinin fiziki bir çözüm getirebilmesi amacıyla, alışılageldik yöntemlerle öngörülmesi güç, karmaşık bir mekansal organizasyon software desteği ile çoğaltılıp birleştirilir. Yeşil teraslar ve yarı açık alanlar farklı yoğunluklarda dağılan birimlerin arasındaki boşluğu doldurur. Ahşap paneller ve farklı renklerde muhafazalar mekanı tanımlamaya başlar, iç ve dış arasındaki ayrım bulanıklaşır. Sonuç tanıdık bir şey olmakla birlikte, tarihi bir konu için yeni bir yaklaşım.

Künye
Proje Yeri: İstanbul
İşveren: Fatih Belediyesi
Danışman: Alpaslan Ataman
Fotoğraf: GAD Lab
Proje Başlangıç Yılı: 2010
Arsa Alanı: 11.264 m²
Toplam İnşaat Alanı: 22.061 m²

Pin It
Mimar

Gökhan Avcıoğlu
Yardımcı Mimar(lar)
Ozan Ertuğ
Müge Tan