İlgili Projeler

Staubli İdare ve Üretim Binası

Staubli İdare ve Üretim Binası İTOSB (İstanbul Tuzla Sanayi Bölgesi) içerisinde yer alıyor.

Cem Terün Mimarlık, projeyi anlatıyor:

Yapı toplam beş kattan oluşmaktadır. Bodrum katında üretim bölümü ve depolar bulunmaktadır. Asma katta ofisler ve bölünebilir çok fonsiyonlu bir seminer odası yer almaktadır. Zemin katta geniş bir showroom, karşılama alanı, toplantı odası ve eğitim odası yer almaktadır. Birinci katta ofisler ve toplantı odaları bulunmaktadır. Çatı katında ise yemekhane ve dinlenme odası yer almaktadır. Tüm katların ıslak hacimleri kendi içerisinde çözümlenmiştir.

Yapının bulunduğu arsanın dar ve uzun olması (30m*102m), yapının formunda belirleyici bir özellik olmuştur. Dar kenarları yol ile sınırlı olan arsada kot farkından yararlanılmıştır. Bu duruma göre yapı önden üç katlı arkadan beş katlıdır. Yapı planlanırken yüksekliğin yaratacağı kütle etkisi kırılmaya çalışılmıştır. Ön cepheden bakıldığında, teras katı içeri çekilerek, iki katlı bir görünüm elde edilmiştir. Arka cephede bodrum üstü katlar içeri kütle olarak geri çekilmiş, asma kattan kullanılan bir teras elde edilmiştir. Yapının arka köşe cephesinde ise zemin ve birinci katların sahip olduğu fonksiyonlara hizmet eden kat bahçeleri oluşturulmuştur.  Enine giden boylu boyunca pencerelerle yapıya daha alçak bir görüntü verilmeye çalışılmıştır. Doğu cephesindeki merdiven kovaları dışarıdan kütleyi bölmekte böylece yapıya hacimsel bir dinamizm katmaktadır, içeride ise mekanları birbirine bağlamaktadır. Batı cephesi ise lineer bir forma sahiptir.

Bina cephesinde genel olarak beyaz renk kullanılmıştır. Doğramalar, ön cephede kullanılan mesh ve güneş kırıcılar ise metalik renktedir. Çatı katı, binanın iç dekorasyonuna da uyumlu olarak kırmızı kompozit panellerle kaplanmış, cephede renk farkı yaratılarak dinamizm katılması hedeflenmiştir. Binanın içerisinde bölmeler mümkün olduğunca transparan tutulmaya çalışılmıştır. Bina inşaatı esnasında izolasyona çok önem verilmiş; mekanik ve elektrik uygulamaları enerji verimliliği gözetilerek uygulanmıştır. Zemin ve birinci kat pencerelerinde güneş ışığına duyarlı, hareketli metal güneş kırıcılar kullanılmıştır. Bina içerisinde kullanılan aydınlatma elemanları gün ışığı ve güneş kırıcılarla uyumlu olarak çalışma ortamındaki ışık miktarını otomatik olarak düzenlemektedir.

Harita
Künye
Proje Yeri: Tuzla, İstanbul
Proje Tipi: Ofis
Proje Tipi Grubu: Ticari
İşveren: Staubli Grubu Türkiye
Ana Yüklenici: Çelik Yapı Proje
Statik Projesi: Çelik Yapı
Mekanik Projesi: Hasel Yapı
Elektrik Projesi: LMT Mühendislik
Çelik Projesi: Çelik Yapı
Mimari Mesleki Kontrollük: Cem Terün Mimarlık
Proje Başlangıç Yılı: 2013
Proje Bitiş Yılı: 2014
İnşaat Başlangıç Yılı: 2014
İnşaat Bitiş Yılı: 2016
Arsa Alanı: 3,070 m2
Toplam İnşaat Alanı: 4,959 m2

Pin It
Mimarlık Ofisi
Mimar

Cem Terün

Herve Briere
Yardımcı Mimar(lar)
Barış Ulus
Pelin Doğrucan