Other Works
Similiar Projects

Zhastar Kültür Merkezi

TAGO Mimarlık'ın Kazakistan'ın Astar kentin'nde konsept tasarımını yaptığı kültür merkezi yapısı.

Kazakistan'ın en büyük şehirlerinden biri ve aynı zamanda başkenti olan Astana'da önerilen yapı, bölgenin değişen demografik yapısı, hızlı gelişme potansiyeli ile oluşan yeni kent çehresine modern bir katkıda bulunmayı, mevcut kültür sarayı yapısının yetersizliği dolayısıyla ortaya çıkan kültür kompleksi ihtiyacına cevap vermeyi amaçlamaktadır. Proje kapsamında, yapısını çoğunlukla konut alanlarının oluşturduğu çevredeki kent dokusu içerisinde noktasal bir müdahale ile hem çevre verilerini dikkate alan hem de değişen çağdaş mimarlık paradigmasının lisanını temsil eden bir tasarım amaçlanmıştır. Yapı, yakın çevresi ile kurduğu ölçülü ama etkileyici peyzajı, dokuya uyum sağlayan fakat gösterişli formu ile bölgenin dönüşüm potansiyelini yansıtmayı hedeflemektedir. Projeyle yalnızca bir kültür yapısı oluşturmak değil; yerel potansiyelleri kullanan, çevresinden beslenen ve tekrar çevresine artı değer olarak dönen, kente ait olan ve çevreye duyarlılığı temsil eden bir cazibe merkezinin oluşturulması amaçlanmıştır. Tasarım sürecinde, kent merkezinden periferine doğru uzanan güçlü bir sosyal etkinlik bandı ve bu aksla bütünleşen bir "kentsel hub" noktası oluşturulması fikri projenin kavramsal altyapısını oluşturmuştur. Bu anlamda kentsel ağ içindeki ana akımı toplayan ve dağıtan bir kentsel cazibe merkezinin oluşturulması amaçlanmıştır. İşlev çeşitliliği ve çok sayıda işlevin bütünleyici bir form içinde çözülebilmesi gibi konular tasarlama sürecin temel sorularını oluşturmuştur.

Details
Project Location: Astana, Kazakistan
Project Type: Cultural Center
Employer: Sembol İnşaat

Pin It
Architectural Offices
Architects

Gökhan Aktan Altuğ

Mevlüt Duymaz

Müge Eker Eryayar

Hakan Özbek

Ali İbiş

Emre Ertuğrul