Other Works
Similiar Projects

1. Ödül, Expo 2012 Kore Türk PavyonuExpo 2012 Yeosu'nun "Yaşayan Okyanus ve Kıyı: Kaynakların Çeşitliliği ve Sürdürülebilir Etkinlikler" ana teması ve kültür bakanlığı'nın belirlediği "Kıtaları ve Denizleri Birleştiren Ülke; Türkiye" alt teması, Türkiye'nin kıyı bölgelerinde yaşayan insanların doğa ile etkileşimlerindeki çeşitlilik ve bu çeşitliliğin yöre insanına ve toplamda türkiye'nin kültürüne yansımaları olarak yorumlandı. Bu yorum yapılırken, tüm tema "ritim ve hareket" bakış açısıyla belirlendi. Bu bakış açısı, hem doğanın farklı hızları ve ritimleri olarak, hem de insanların doğa ile girdiği etkileşim olarak ele alındı. Mekân tasarımcısı mimar, 1000 m2'lik serginin esnek-sistematik mekânını tasarlayan kişidir. Ziyaretçiyi öncelikle üst kota alır, sonra rampalarla alt kota yönlendirir. Tüm mekân, büyük bir su havuzunun içine yerleşir. Mekânın başlıca sergi elemanları, genişlik olarak farklı boyutlarda olan şeffaf ve dikdörtgen cam prizmalardır. Prizmaların etrafında konumlanan rampalar, sürekliliği kesintiye uğramayan lineer bir dolaşım hattı belirtir. Rampalar altındaki mekânlar, sergi alanlarına ve üretim atölyelerine yer sağlarlar. Ziyaretçi, rampalar arasında dolaşırken, birbirine paralel olan cam prizmalara yerleştirilen hareketli hologramlarla görsel ilişki kurar, bir prizmadaki görüntülere odaklandığı anlarda, arka prizmalardaki diğer görüntüler ile de algılamaya yönelik farklı deneyimler edinir. İnteraktif projeksiyon teknolojisi sayesinde, ziyaretçi cam yüzeyde suyla iletişim kuruyormuş gibi fiziksel iletişim kurar. İnteraktif duvar ile doğayı harekete geçirebilir. Bu algısal çeşitlilik sayesinde, doğanın ve insanın ritmi, bu ritimlerden oluşan birliktelik, bu birlikteliğin sürdürülebilirliği üzerine farklı bakış açıları edinir. Aynı zamanda rampaların alt kısmı sergi üretim alanı olarak çalışır. Bu alanda örneğin bir ebru sanatçısının suya fırçayı damlattığı an 20 m genişliğinde, 11 m yüksekliğindeki prizmaların içinde yansıtılır. Dolayısıyla interaktif bir sergi imkanı yaratılmıştır. Mekandaki müzik de sergilenenle birlikte değişecektir.

Details
Project Location: Güney Kore
Project Type: Temporary Structure, Exhibition Hall / Gallery
Proje Tipi Grubu: 1. Ödül
Peyzaj Mimarlığı: Yazgan Tasarım Mimarlık
Project Start Date: 2011
Project End Date: 2011
Total Construction Area: 1.223 m²

Pin It
Architectural Offices
Architects

Kerem Yazgan

Begüm Yazgan
Contributing Architect(s)
Kamer Sağlam Yiğin
Hasan Daldal