Other Works
Similiar Projects

AİBÜ Yabancı Diller Yüksek Okulu

Üniversite öğrencilerine yabancı dil eğitimi verecek bu okul için, mevcut kampusün güneydoğu ucundaki alan seçilmiş.

Sosyal aktivite merkezi tasarımı ile birlikte gündeme gelen kampus yerleşimi için yapılan revizyon plan ve fiziki gelişim plan ve stratejilerinin oluşturulması çalışmaları sonucunda, kampuse ulaşımı sağlayan ve yapıları güney ve kuzeyde olacak şekilde ikiye ölen mevcut oto yol yaya allesine dönüştürülmüş. Tasarlanan çevre oto yolu tamamlanarak hizmete girmiş, yaya allesi de projedeki detaylar uyarınca da olmasa da tamamlanmış durumda.

Kampus içi yaşamın omurgası olacak bu yaya allesi Doğu'dan başlayıp, Batı'da ki etkili bir manzaraya karşı sonlanmakta. Sosyal aktivite merkezi bu allenin batı ucunun kuzeyinde yer alırken, Yabancı Diller Yüksek Okulu ise güney ucunda yer alacak.

Dolaysıyla bu önemli kentsel omurganın bir meydan aracılığıyla yapı içine çekilme çabası tasarımın özünü oluşturmakta. Yapı alle'ye 'saçak yapı' olarak kolonlar üzerinden uzanarak dokunmakta.

Çevre oto yol ile ana alle arasında bulunan arsanın farklı geometrisi ile baş etmeye çalışan bu tasarım da, otoparklar tarafında da bir giriş düzenlenmiş.

Girişler kullandıkları orta mimari dilleri ile kendilerini etkili şekilde dışa vurmakta.

Oluşturulan iç avlu ve bu avluya bakan koridor ve merdivenler önemli mimari kararlar olarak öne çıkmakta. Koridorların mekansal kalitesini etkileyecek bu düzenleme ile birlikte ayrıca, yaratılan bu iç avlu'nun da, en alt katta düzenlenen kantinle de ilişkisi kurularak, öğrenciler tarafından kullanılması sağlanmakta.

Map
Details
Project Location: Bolu
Project Type: Higher Education Building
Employer: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğü
Project Start Date: 2005
Project End Date: 2005
Construction Start Date: 2006
Construction End Date: 2007
Total Construction Area: 6.000 m²

Pin It
Architectural Offices
Architects

Erdal Sorgucu
Contributing Architect(s)
Süreyya Atalay
Zeynep Yağmur