Other Works
Similiar Projects

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Hizmet Binası

Mimarlar Odası Kayseri Şubesinin katkılarıyla, 2014 yılında düzenlenen Kayseri Ticaret Odası Hizmet Binası Mimari Fikir Projesi Yarışması ile seçilen üç eşdeğer ödül arasından, yönetim kurulu kararıyla uygulamaya değer bulundu.

Uygulama projelerinin hazırlanması için Ticaret Odası Yönetim Kurulu ile sözleşme imzalanmış ve çalışmalara başlanmış. Takribi 7 ay kadar süren uygulama proje çalışmalarının ardından, 2015 yılı içerisinde proje ihale edilmiş ve 2017 yılının şubat ayında yapı tamamlanmış. 

A2 Tasarım projeyi anlatıyor:

Yapı, şehrin önemli ulaşım akslarından biri olan Kocasinan Bulvarı üzerinde yer almaktadır. Arazi düz bir topografyaya sahip kuzeyinde ileride sökülmesi planlanan bir demiryolu, güneyinde ise hızlı ve yoğun bir trafiği olan Kocasinan Bulvarı bulunmaktadır. Ana kurgu, işverenin hazırlamış olduğu taslak ihtiyaç programında belirtilen işlevlerin iki ayrı grup içerisinde sınıflandırılması üzerinden oluşturulmuştur. Projenin, çevre halkı ve kullanıcılarını dışlamayacak, bulvar üzerinden fark edilen, davetkar ve Kayseri’nin ticari kimliğini vurgulayacak bir yapı olması hedeflenmiştir.

Yapı, temelde farklı fonksiyonlardan teşkil iki ayrı parçanın birleşiminden oluşmaktadır. Bunlardan ilki ‘çalışma alanları’; Kayseri Ticaret Odası personelinin ihtiyaç duyduğu, idari birimlerin ve toplantı salonlarının bulunduğu, sirkülasyonu bir atriyum etrafında olan, kısmi güneş kontrollü bir ofis yapısı. İkincisi ise ‘sosyal alanlar’; kurumun düzenlemek durumunda olduğu daha büyük ölçekli toplantı, sergi, oda meclisi veya yemek gibi organizasyonlarını gerçekleştirdiği, 500 kişilik çok amaçlı konferans salonu, 500 kişilik restoran, 100 kişilik toplantı salonu ve sergi alanlarından oluşan bir tesis yapısı.

Proje oluşum sürecinde yapının karakterini oluşturan eğimli iç-dış kabuk, dış mekânda bir örtü görevi üstlenip yarı kapalı bir mekân sağlarken, iç mekânda konferans salonunun eğimini sağlamaktadır. Geneli betonarme olan yapıdan radikal bir açı ile çıkan çelik konsollardan teşkil strüktür üzerinde bulunan yüzeyde, Corten-A çeliği kullanılarak; Kayseri’de yerleşik sanayi ile ticaretin bir arada olduğu sembolize edilmek istenmiştir. Yapının ofis kısmında 4,50 m yüksekliğindeki tüm katlar boyunca devam eden cam cephe kullanılmış, gerekli olan cephelerde hareketli paneller ile kısmi güneş kontrolü sağlanmış, gerek görülmeyen cephelerde ise sadece kedi yolu bırakılarak kullanım kolaylığı ve bir bütünsellik sağlanmak istenmiştir. Yapının geriye kalan dolu yüzeylerinde brüt beton görünümlü fiber katkılı beton paneller kullanılmıştır.

Map
Details
Project Location: Kayseri, Kocasinan
Project Type: Offices
Proje Tipi Grubu: Commercial
Employer: Kayseri Ticaret Odası
Ana Yüklenici: Aydın İnşaat & Elektrik
Lighting Project: Merve Dönmez Yaşa
Structural Project: Uzunyapı Mühendislik
Mechanical Project: des-Art Proje
Electrical Project: RST Mühendislik
Akustik Projesi: Talayman Akustik
Photography: Alp Eren, ALTKAT Architectural Photography
Project Start Date: 2014
Project End Date: 2014
Construction Start Date: 2015
Construction End Date: 2017
Building Plot Area: 14,500 m2
Total Construction Area: 18,007 m²

Pin It
Architectural Offices
Architects

Aydın Avunduk

Arman Yaşa

Özgür Dağlar