Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

Tosyalı Oran Camii

Proje, Oran şehrini başkente bağlayan ve aynı zamanda havaalanına ulaşımın sağlandığı ana yol üzerinde bulunmaktadır.

Mimari lokasyon kriterlerine göre değerlendirilen caminin arazisi, aşağı kotta kalması nedeniyle, caminin yakın çevreden algılanabilmesi için yapı zeminden yükseltilmiştir. Caminin yerden yüksekliği 30 metrelere ulaştırılarak, kuvvetli bir kütle olarak vurgulanması ana tasarım kararlarından biri olarak ele alınmıştır. Minarenin yüksekliği ise elli metre civarlarında tasarlanmıştır.

Toplam 12.000 m² alan üzerine inşa edilen Tosyalı Oran Cami projesi bölgenin yerel kimliğine, iklim özelliklerine ve coğrafi konumuna göre tasarlanmıştır. Bölgede bulunan sabit bir karaktere oturmayan, bitişik nizam cami projelerinin aksine yörenin tarihinden gelen Fas, Tunus, Cezayir ve Osmanlı mimarisinin etkilerinden şekillenen ve tarihi dokuyu koruyan tasarım kararları ile temellendirilmiştir. Caminin sade ve modern kimliği ise yörenin karakterini yansıtan malzeme kararları ile oluşturulmuştur. Binanın mimari iskeleti betonarme olacak şekilde planlanmış, doğal taş kullanımı ile birlikte cephe kuvvetlendirilmiştir. Bu temel tasarım kararıyla birlikte cami minaresiyle, kubbesiyle geleneksellikten öte modern mimari ile harmanlanmıştır.

Avlusu, abdesthaneleri, minaresi ve kapalı otoparkları ile işlevsel fonksiyonları içerisinde barındıran modern bir mimari anlayış ve Cezayir’in geleneksel mimarisi arasında bir köprü oluşturacak şekilde tasarlanmıştır. Kütlelerin ve mimari öğelerin birbirinin artikülasyonu olarak tasarlandığı projede mimari planlama, kapalı otoparklar, abdesthane ve namazgahı bünyesinde bulunduran zemin kat, geniş bir namazgahı içerisinde bulunduran giriş katı ve kadınlara hizmet eden mahvel katı ile teras katlarından oluşturulmuştur. Kubbe, iç avlu ve minare tasarımında da ana binada vurgulanmak istenen tasarım kararları sürdürülmüştür. Cezayir’deki avluda barınma, korunma ve toplanma kültürü projeye avlu öğresi ile yansıtılmıştır. Fıskiye avlu içerisinde bir merkez olarak benimsenirken, avlunun kalbi haline gelmiştir. Tosyalı Oran Cami, bodrum, giriş katı ve kadınlar mahfilini kapsayan kapalı ibadet alanlarında 3.860 kişiye, avluda ise 4.300 kişiye olmak üzere toplamda 8.160 kişiye hizmet edebilecek bir kapasiteye sahiptir.

Kullanıcıların dini bir mekanda bulunduklarını hissettirmek için gün ışığı, peyzaj gibi kararlar mimarinin sahip olduğu dil birliğini sürdürecek şekilde tasarıma işlenmiştir. Örneğin,  camide pencerelerden süzülen gün ışığının mesh panellerden kontrollü bir şekilde içeri alınmasıyla caminin içerisinde uhrevi ve kutsal bir hava yakalanmıştır. Mekan kurgusunda misafirlere verilmek istenen duygu, binanın dini kimliğinden şekillenerek tasarımın bütününde sürdürülmüştür.

İnşaatı sürmekte olan projenin 2017 yılının ilkbahar aylarında tamamlanması planlanmaktadır.

Künye
Proje Yeri: Cezayir, Oran, Afrika
Proje Tipi: Cami / Mescit
Proje Tipi Grubu: Dini
İşveren: Tosyalı Holding
Ana Yüklenici: Bakırküre Mimarlık
Proje Başlangıç Yılı: 2015
Proje Bitiş Yılı: 2016
Toplam İnşaat Alanı: 12,000 m²

Pin It
Mimarlık Ofisi
Mimar

Gürhan Bakırküre