Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

2. Mansiyon, Tarsus SEV İlköğretim Okulu Yeni Kampüsü Davetli Mimari Proje Yarışması

Mimari Açıklama Raporu:

Önerilen tasarımda Tarsus SEV İlköğretim Okulu çok yönlü bir eğitim yapısı olarak ele alınmaktadır. Alışılagelmiş bir okul yapısından farklı olarak yenilikçi öğrenim tekniklerine zemin hazırlayan ve farklı yaklaşımları bir arada barındırabilecek yeterlikte bir kurgu oluşturulmuştur. Yapının, kullanıcıları için esnek uyarlama imkanları sağlaması yanında zengin bir mekan deneyimi sunması da hedeflenmiştir.

Kentsel ölçekte ana kütle yerleşimleri referanslarını parsel içindeki Sadık Paşa Konağı''ndan ve TAC''a ait Stickler Binası''ndan almaktadır. Stickler Binası halihazırda kampusün en önemli yapısıdır ve sembolik anlamı ile de öne çıkmaktadır. Önerilen kütle kompozisyonu, merkezinde Stickler Binası''nın olduğu, TAC''ın diğer binaları tarafından tanımlanan avluyu daha da okunaklı hale getirmeyi amaçlıyor. İleride aradaki yolun yaya bölgesi haline gelmesi ile bu kurgu daha da etkili olacaktır. Parsel içindeki yerleşime ait ana kararlarda Sadık Paşa Konağı''nın konumu etkili olmuştur. Spor Salonu ve Konferans Salonu gibi yüksek ve hacimli kütleler arazinin konağa uzak kalan Kuzeybatı kıyısı boyunca konumlanmıştır. Konağa yaklaştıkça kütleler hem daha parçalı hale gelmekte hem de daha az yüksekliğe sahip olmaktadırlar.

"Tarihi doku"ya duyarlı bir yapılaşma, tarihi yapı elemanlarını tekrar ederek değil yapım tekniklerindeki "öz"ü yeniden üreterek sağlanmaya çalışılmıştır.

"Öğrenme" sadece derslikte değil yapının her noktasında gerçekleşir. Bu fikir doğrultusunda önerilen yapının dolaşım alanları dersliklere ulaşmak amaçıyla kullanılan koridorlar değildir. Tüm dolaşım sistemi, kütüphane, laboratuvar ve işlik gibi ortak kullanım alanlarını dersliklerle bir arada tutan ve gerektiğinde etkinlik mekanı olarak kullanılabilen alanlardır.

Yapının etrafında kurgulandığı ana mekan, hareketli bir sokak etkisi yaratan "etkinlik holü"dür. Tüm sosyal alanlar ve ortak kullanım mahalleri bu etkinlik holü boyunca yerleşmişlerdir. Yer yer bir avlu ile dış mekanın içeri taşındığı, mediven holleri ve girişler çevresinde küçük meydanların tanımlandığı bir yaşam alanına dönüşen etkinlik holü aynı zamanda öğrencilerin ders aralarında kullanacakları bir dinlenme ve toplanma mekanıdır. Dersliklere hizmet eden ikincil dolaşım alanları da birer ara sokak gibi bu ana hole eklemlenir. Kütüphane, laboratuvarlar, sanat işlikleri, konferans salonu, yemekhane, kantin, ve spor salonu bu etkinlik holüne doğrudan bağlanmaktadır. İdarecilere air odalar ve öğretmenler odaları da burada yer almaktadır.

Bu etkinlik holü sayesinde çağdaş bir ilköğretim okulunda hedeflenen "etkileşim" için olabildiğince çok fırsat yaratılır. Etkileşim öğrencilerin kendi aralarında olduğu kadar öğrenci - öğretmen, veli öğretmen arasında da olmalıdır. Etkinlik holü gerektiğinde bir toplanma mekanı, gerektiğinde sergi ya da gösteri holü, bazen ders alanı bazen de dinlenme alanı -lounge- olabilmektedir.

İlköğretim okulunun farklı yaş gruplarını bir arada barındırıyor olması kimi durumlarda büyüklerle küçüklerin birbirlerinden ayrı açık ve kapalı kullanım alanlarına sahip olmalarını gerektirmektedir. Ana sınıfı ile 1''den 5''e kadar olan sınıflar ayrı bir kanatta toplanmışlardır ve yapının bu kısmı iki katlıdır. Ana sınıfının ve ilk üç sınıfın her bir dersliğinde bağımsız olarak kullanabilecekleri ve açık havada ders yapma imkanı veren bahçeleri vardır. Ayrıca 1''den 5''e kadar olan sınıfların ortak kullanacakları bahçeleri de 6-8nci sınıflardan ayrıştırılmıştır. K-5 arası sınıflarda her sene grubuna ayrı tuvalet grupları planlanmıştır.

Kütüphane:
Okulun Kütüphanesi girişte karşılayıcı bir rol üstlenmiştir. İki kat yüksekliğindeki hacmi, kuzeyden aldığı yumuşak gün ışığıyla öğrencilerin keyifle çalışacakları bir mekan yaratılmıştır. Davetkar ve yaşayan bir alan olması amaçlanmış ve buna göre konumlandırılmıştır. Bu karakterini olabildiğince dışarı yansıtabilmesi amacı ile şeffaf tutulmuştur.

Müzik ve Görsel Sanat Odaları:
Kütüphaneye benzer biçimde müzik ve sanat odaları da yapının çekirdeğinde, farklı katlardan barındırdıkları etkinliğin gözlenebileceği şekilde konumlanmışlardır.

Yemekhane:
Gerektiğinde bir etkinlik alanı olarak kullanılabilmesi de düşünülen yemekhane etkinlik holünün ucunda, bahçeye de açılabilecek şekilde yerleştirilmiştir. Mutfak dışarıdan doğrudan servis alabilmektedir. Gerektiğinde bodrum katta ilave servis alanları oluşturulabileceği göz önünde bulundurulmuştur.

Kantin:
Hem iç mekana hem de dış mekana hizmet edebilecek bir konumda bulunan kantin yemekhane ile aynı servis girişlerini paylaşmaktadır.

Konferans Salonu:
Etkinlik holünü sonunda bu alana eklemlenen konferans salonunun basamakları hem dış mekana, yani okulun bahçesine hem de etkinlik holüne taşarak bu alanlarda anfi tiyatrolar meydana getirmektedir. Hem okul bahçesi hem de etkinlik holü gerektiğinde fuaye olarak kullanılabilmektedir.

Spor Salonu:
Büyük spor salonu ve yan birimleri doğrudan ana etkinlik holü ile ilişkilendirilmiştir. Zemin katta soyunma odaları, bale ve jimnastik salonu, 1. katta spor salonu ve 2. katta fitness alanı vardır. Bu mahaller birbirine okulun ortak dolaşım alanları ile bağlanmaktadır.

"Ölçek" özellikle yapıyı kullananların fiziksel özellikleri göz önüne alındığında önemle ele alınmıştır. Farklı büyüklükte mekanlar arasında akıcı bir hiyerarşi ve algılanabilirlik sağlanmaya çalışılmıştır.

Yapının enerji verimliliği için göz önünde bulundurulan farklı unsurlar vardır. Öncelikle tüm yapıda doğal havalandırma ve aydınlatma imkanları bütün mekanlarda sağlanmıştır. Hem sınıflara, hem de ortak alanlara çift yönlü doğal havalandırma imkanı verilmiştir. Tüm tuvaletler için doğal aydınlatma ve doğal havalandırma düşünülmüş, enerji verimliliği yanında hijyenik koşullar da dikkate alınmıştır.

Yönelimler dikkate alınarak kullanım mahallerinin aydınlık olması sağlanırken fazla ısı kazanımını engellecek biçimde güneş kırıcılar kullanılmıştır.

Etkinlik Holünün üzerindeki güneş kırıcılar gerektiğinde fotovoltaik hücrelerle kaplanarak güneşten elektrik enerjisi elde edilebilecektir. Sıcak su elde edilmesinde yine güneş enerjisinden faydalanılacaktır.

Künye
Proje Yeri: Mersin, Tarsus
Proje Tipi: İlkokul
Proje Tipi Grubu: 2. Mansiyon

Pin It
Mimarlık Ofisi
Mimar

Ilgın Avcı

Alişan Çırakoğlu
Yardımcı Mimar(lar)
Gülçin Dudu Acar
Ali Kemal Terlemez