Other Works
Similiar Projects

212 Alışveriş Merkezi

Mimari Ön Proje Raporu (18 Eylül 2006)

'Bir ürün daha tasarlanırken aynı zamanda bir tüketim tipini de tanımlar. Başka bir ifadeyle tasarı, hem nesne hem de onun etkileri üzerine.'

Bu tasarım,

1. Kamusal alan tanımını kamusal yaşam bağlamında, kapalı, açık alanlarıyla yeniden tanımlayan,

2. Ticari ve sosyal bir merkez olarak, kent kültürü ve yaşantısına mekan oluşturan ve sahip olduğu vizyonla bulunduğu çevrenin yaşam kalitesini yükseltmeyi hedefleyen bir proje.

Tasarım, nesne- özne etkileşimleri, mekanın olanakları, sirkülasyon ve peyzajın kentsel yaşantı, ekran ve park temaları üzerinden okunması ile oluşturulmuş.

a. Kentsel Yaşantı – Mekan

'Modern kent yalnızca bir yer değil. Kendi içinde bir imgeler dizisi, bir iletiler ağıdır. Bir kent görünümleri, cepheleri ve planıyla öğretir ve koşullandırır.'

Alış veriş merkezinin her köşesinden tüm mekan bir bütün olarak algılanmakta. Her kat ve bölgenin birbirleriyle ilişkisi bu dinamik organizsayon içinde devamlı olarak algılanır.

Yapı, kütlesel ve görsel bir imge olmanın ötesinde kullanıcısıyla arasındaki ilişkiyi her defasında yeniden oluşturabilme dinamiğine sahip bir yaşam mekanı. Oluşturulan çizgisel dil, alan içindeki hareketi organize eder. Otopark katından başlayarak çatıya dek genişleyerek yükselen boşluk – kanyon tüm sirkülasyon sistemini birbiriyle ilişkilendiren, mekanlar arası görsel ilişkiye olanak veren önemli bir unsur. Mağazalar ve kafelerin bir kent – köy kurgusu içinde tasarlandığı sürprizli, dinamik, kayan mekanlar, çatıdan süzülen günışığının mekan içindeki etkileri, peyzajın yapı içindeki hareketi alış-veriş merkezindeki çeşitli işlev alanlarının vektörel algısını da farklı kılar. Peyzaj yapı içindeki hareketini çatıda kent parkıyla finaller.

b. Çatı Parkı

Yapının, yerkabuğunun tektonik hareketlerine benzer kırılmalarla oluşturulan beşinci cephesi – çatısı, çevresiyle panoramik ilişkiler kuran bir kent parkı. +10 kotunda yer alan restaurant, sinema ve eğlence merkezlerindeki aktiviteler çatıdaki peyzaj içinde devam eder. Dört mevsim çeşitli aktivitelere olanaklı çatı parkı ziyaretçilere farklı bir açıkalan deneyimi yaşatır.

c. Ekran

Yapı kabuğu, yapının bulunduğu çevre ile sınırını oluşturan ve aralarındaki ilişkiyi tanımlayan, kurgulanan yaşantıyı sembolize eden bir üst kimlik.

Yapı kabuğu kıvrılark Medya Yolu yönünde üç parçalı bir cephe – ekran oluşturur. Yoldan geçişte rahatlıkla algılanan bu dev ekranlara içerideki renkli dünya, dışarda akıp giden hayat, kent yaşamına ait fragmanlar yansır. Gören ve görünenin eş ve ard zamanlı yer değiştirmesiyle her biri diğerinin nesnesi olan bu görünüler değişken, devingen ve farklı bir cephe görünümü oluşturur. Yapı – market ve hipermarket katıyla ilişkilendirilen reklektif su ve açık sergi mekanları yol algısının zeminde yakaladıkları.

Tasarım Konsepti

a. Genel

Bir alışveriş merkezi hayal ettiğinizde aklınıza gelen ilk imge bir 'kutu' fikri ya da bir çeşit 'Disneyland'.

Kullanıcının vitrinleri gezerken algıladığı mekan, tüm geçiş alanlarını birbirine bağlayan bir büyük boşluk olarak tanımlanmış.

Kentsel çeper, alışveriş merkezi ziyaretçilerine başka kullanım olanağı sunmamakta. Bunun için bizim hedefimiz tüm yaşantıyı içeride kurmak olmuş. İki sıra halinde oluşturulan flexibil mağazaların ortasında 'eski kent' ambiyansında bir alan-mekan organize edilmiş.

Bu alışveriş merkezi bir 'buluşma noktası' olarak kabul edilmeli. Biz yalnızca alışveriş yapılıp terk edilen bir mekan düşlemiyoruz. Bu anlamda binanın kendisi başlı başına bir cazibe noktası olmalı. Örneğin kimi ziyaretçiler, bianaya yalnızca sinemaya gitmek amacıyla gelmişken, mekanın büyüsüyle vitrinleri dolaşmaya başlayıp tüm günü burada geçirebilirler. Ya da kendileri yemek bölümünü ziyaret ederken çocukları oyun alanlarını keşfedebilir.

'Kanyon' konseptin ana - merkezi tasarım elemanı. Bu büyük boşluk tüm katları görsel olarak bağlayan bir açık alandır aynı zamanda. Ve bodrumda yeraltı otoparkıyla birleşir. Bununla beraber 'kanyon' giriş katında yarattığı geniş alanı 'aktiviteler mekanı' olarak farklı kullanımlara açar. Bu mekan, konutlar için hoş bir manzara yaratırken aynı zamanda merkezin ziyaretçilerini çatı parklarına davet eder.

b. Dalgakıranlar

çatı formunun dıştan algısı – karakteristiği tüm çevre yollardan ve sokaklardan farklı ve heyecan verici açılar sunar. Hiçbir görünüş birbirinin aynısı değil ama açıkça tek bir binaya aitliğini vurgularlar. Bina, zemini 'yeşil dalgalar'la çatıya çıkararak 3.boyutta geliştirir. Çatı, zeminin üzerinde yer alırken aynı zamanda onun bir parçası-uzantısıdır da. Soyut 'uzay aracı' görünümlü formu ile yeşil yüzeyleri arasındaki kontrast binanın en önemli yüzlerinden birini oluşturur.

Bu üç çatı arasında oluşan boşluklar büyük cam yüzeylerle bağlanarak iç-dış/dış-iç ilişkisini kurar.

c. Ambiyans ve Alışveriş

İnsanlar nasıl bir alışverişten keyif alırlar?... Alışveriş konsepti son yıllarda büyük değişimlere uğramış. Artık insanlar vitrinleri gezerken aynı zamanda çok farklı ve çeşitli aktivitelerle de etkileşimde bulunmak istiyorlar. Bu noktada biz, kullanıcılara çok farklı perspektiflerle 'keyifli bir yürüyüş' sunuyoruz. Ve onlara plazadan plazaya rehberlik ediyoruz.

d. Buluşma Noktası

Görmek ve Görülmek – tiyatronun, müzenin ve özellikle alışveriş merkezlerinin prensibi. Tasarımın konsepti ise bir merkezi noktayı ikincil plazalarla bağlamak. Merkezi plazanın doğal atmosferi diğer seviyelere geçişlerle genişlemekte. Görsel olarak bağlı bu zengin plazalar, vitrinleri gezmek ve alışveriş merkezinde zaman geçirmek için başlı başına bir neden de.

e. Ana Girişler

I. Arabayla;

Yeraltı otoparkına ulaşan ziyaretçileri 'kanyon' aydınlık mekanıyla ana girişe yönlendirir. Yürüyen rampalarla güvenlik kontrolüne ulaşıldıktan sonra ziyaretçileri ilk karşlayan kanyonun tabanında, binanın tam merkezinde Hiper market ve Yapı market giriş ve çıkışları düzenlenmiş. Diğer tüm katlara geçişi asansörler ve yürüyen merdivenler sağlar.

II. Toplu Taşıma ile;

Ziyaretçiler, ana girişe, binanın doğusundan ulaşırlar. Güvenlik kontrolünden geçtikten sonra ise alışveriş merkezini keşfetmek için kendilerine bir çok değişik rota çizebilirler. Solda tüm katları birbirine bağlayan 'kanyon' heykelsi bir tavırla yükselir. üstte yer alan 'aile katı'na ve yemek bölümüne, yürüyen merdivenlerle ulaşılır. Sağda ise bir dizi halindeki mağazalar, giriş plazasından restorana bağlanarak 'aktiviteler mekanına' ulaşır.

f. Servis ve Dağıtım;

Düşey merdiven ve asansör çekirdekleri malzemeleri her kata ve her bölgeye ulaştırır. g. Mağazalar

Malzemeler servis avlularının bulunduğu 0.00 ve -10.00 kotuna ulaşır. Yükleme alanından servis asansörleriyle katlara dağıtım yapılır.

h. Yemek Bölümü ve Restoranlar

Yemek katı direk olarak servis asansörleriyle servis avlusuna bağlantılı.

ı. Hipermarket

Hiper market tüm yükleme ve dağıtımının sağlandığı kendi servis alanına sahip.

i. Yapı Market

Yapı market servis avlusuna bağlıdır. Her türlü ağır ve hafif malzeme direkt olarak depolara ulaştırılır.

j. Cepheler ve dış görünüş / Tanıtım konsepti

I. Otoyola Bakan Cephe;

Otoyola bakan eğimli cephe tamamiyle medya ve reklam panolarıyla 'kaplanmış'. Bu 'medya sokağı' fikri, çok değerli bir tanıtım sağlarken otoyoldan geçen insanların binayı 'fark etmesi'ni destekler.

II. Ana Giriş;

Orta çatı girişin üstünde açılarak davetkar bir atmosfer oluşturur. Giriş geçirimli yüzeyi ile aydınlık, ve çatının devamı olarak bütüncül bir kimlik kazanır.

III. Yan cepheler;

Güney ve kuzey cepheler genel olarak kapalı. Metal kompozit yüzeyler eğik çatının kontürünü kuvvetlendirmek için kullanılmış. Yatay bir reklam bandı uzun ve değişken panolar şeridi ile iki cepheyede dinamik bir imaj kazandırır.

k. Peyzaj ve Çatı;

Açık hava parkurları ve doğudaki Taşocağı Caddesi, ana giriş bölgesi çatısı üstünde yetişebilir bir bitki konsepti ve sert zemin düzenlemeleri ile çözülmüş.

Çatı bahçeleri ise projenin kendisine özel, çok önemli bir parçası.

Çatı üstünde yer yer ailelerin dolaşacağı, (hatta piknik yapabileceği) alanlar bu konseptin alış veriş merkezinin bir parçası olmasınıda sağlar.

Map
Details
Project Type: Shopping Mall
Employer: Edip Uluslararası Gayrimenkul ve Turizm AŞ
Project Start Date: 2006
Project End Date: 2006
Construction Start Date: 2007
Construction End Date: 2009
Building Plot Area: 56.000 m2
Total Construction Area: 200.000 m²

Pin It
Architectural Offices
Architects

Mete Arat

Bünyamin Derman