Other Works
Similiar Projects

Kavacık Ofis Binası

Toplam inşaat alanı 6337 m² olan kavacık iş merkezi projesi, işverenin başlangıçta verdiği programın üzerine "tasarımın programının yazılmasıyla" şekillenmiştir.

Tasarım, ofis binası programının "ayrıştırılması" ile ortaya çıkan farklı hacim ve işlevlerdeki kütlelerin ilişkilerinin "eklemlenme" yoluyla yeniden tariflenmesi - "tasarım eyleminin tasarımı" ile şekillenmiştir. Program bileşenleri "çalışma alanları", "servis", "dolaşım", "mağaza-otopark", "kafé", "özel toplantı" birimleri olarak gruplandırılmış, merkezde "çalışma alanları birimi"nin etrafına eklemlendirilmiş ve her bir eleman bir bütünlük içinde kendi gereklilikleriyle varolacak şekilde ihtiyaca göre projelendirilmişlerdir. Dolaşım alanları ve ıslak hacimler gibi servis mekanlarının ana kütleden ayrılması, çalışma alanlarının açık, şeffaf ve serbestçe değiştirilebilir bir şekilde düzenlenmesine olanak sağlamaktadır. Servis kütlesinin ayrıştırılması, tüm şaftların birarada bulunmasını, wc'lerin üstüste çakıştırılmasını, tüm teknik ihtiyaçlara göre bu kütlenin rahatça şekillenmesini sağlayacak esneklik getirmiştir. Tasarım bu anlayışla yapıya doğru giden yolun esnek sistematiğini kurar. Sistematik kurgu, aynı zamanda binaya mimari dilini de vermektedir. Parçaların oluşturduğu, parçaların birbiriyle eklemlenme ve takılma ilişkileriyle biraraya geldiği bir bütünlüğün dilidir bu. Ayrıca, bina, hem ofis binalarının barındırdığı yoğun hareketi dışarıya taşır, hem de dışarıdan bakan gözlemciye bina ile ilgili fikir üretme imkanı sunar. Bina'da servis biriminde, ana dolaşım merdiveninde ve cam olmayan cephelerde brüt beton kullanılmıştır.

Map
Details
Project Location: Beykoz, İstanbul
Project Type: Offices
Employer: Kayı İnşaat
Consultant: Cem Yalçın, Tenda Mühendislik
Ana Yüklenici: Kayı İnşaat
Peyzaj Mimarlığı: Yazgan Tasarım Mimarlık
Interior Architecture: Yazgan Tasarım Mimarlık
Projcet Manager: Kerem Yazgan
Structural Project: Aydın Pelin - Can Binzet Mühendislik
Mechanical Project: Ünlü Mühendislik
Electrical Project: Ovacık Mühendislik
Project Start Date: 2007
Project End Date: 2008
Construction Start Date: 2008
Construction End Date: 2009
Building Plot Area: 1403.38 m²
Total Construction Area: 5,973 m²

Pin It
Architectural Offices
Architects

Kerem Yazgan

Begüm Yazgan
Contributing Architect(s)
Buket Demirel