Other Works
Similiar Projects

Kaymaklı Yeraltı Şehri

UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine dahil olan Kaymaklı Yeraltı Şehri çevresinin düzenlenmesi ve yeni, modern donatılara kavuşturulmasını sağlayacak kentsel tasarım ve rehabilitasyon projesini MArS - Mimarlar ve Ülkü Mimarlık birlikte hazırladı.

Ofisler projesini anlatıyor:

"Kaymaklı Yeraltı kenti, Kapadokya'nın UNESCO listesine girmiş olan sit alanlarından birisi olup, aynı zamanda Göreme'den sonra en çok ilgi çeken ziyaret noktasıdır. Buna karşılık Kaymaklı bugüne kadar mütevazı ölçeğini ve içe kapalı yaşam biçimini korumakta, kasabada gerek güncel yaşamın gereksinimlerini, gerekse yoğun turizm etkinliğinin gereklerini karşılayacak toplumsal ve ticari donanım bulunmamaktadır. Kültür turizminin oluşturduğu, tur otobüsü ağırlıklı yoğun araç trafiği kentin sit alanlarını zedelemekte, yer altı kenti ve çevresinin bu tehditten kurtulması ve canlanması için mevcut imar planı yetersiz kalmaktadır.

Kentsel tasarım Birinci Derece Arkeolojik Sit olan Yeraltı Şehri çevresinin Sit ve Etkilenme Alanının belirlenmesini, buradaki açık mekân kullanımının tanımlanmasını, peyzaj esaslarının ve bu alanda önerilecek önemli kamusal ve turizme yönelik yeni yapıların ve düzenlemelerin tasarlanmasını içeriyordu.

Kamu mülkiyetindeki merkezi kesimde önerilen yeni yapılaşma Mimari Ön Proje olarak bir alt ölçekte de geliştirildi. Bunların uygulama projeleri yerel ekiplere bırakıldı. Özel mülkiyete ait ve çoğu yıkık bulunan bitişik yapı adaları için örnek doku önerileri ve görselleştermeler yapıldı. Bunun da ötesinde, yapılan önerilerin uygulanma ve denetimini sağlamak ve Kaymaklı'nın geleceğini tutarlı bir planla güvenceye almak üzere kent bütününde yeni bir Koruma Amaçlı İmar Planı yapılarak plan ve kentsel tasarım bütünlüğü sağlandı. Kentsel tasarımda özel mülk parselleri ve yapı adaları için öngörülen doku ve yapılaşma ilkeleri, plan notları ve uygulama yönergeleri ile tanımlandı. Proje bu plan, kentsel tasarım ve mimari öneriler bütününden oluşuyor.

Önerilen yeni yapılaşmalar için yerleşme ve çevre ölçeği ile uyumlu, biçim ve üslup açısından ise güncelliği olan minimalist ve tarafsız bir mimari dil benimsendi.

Kaymaklı Yeraltı Şehri Çevresi Kentsel Tasarım Projesi, Tarihi Kentler Birliği tarafından ödüle değer bulundu."

Details
Project Location: Nevşehir, Kapadokya, Kaymaklı
Project Type: Urban Design
Proje Tipi Grubu: Urban Design
Architectural Project Team: Pelin Serin, C. Feyza Sarı, Burçin Baykurt, Yurdagül Tekin
Employer: Kaymaklı Belediyesi
Peyzaj Mimarlığı: Neyran Yontar
Urban Project: Sevim Filiz
Projcet Manager: Ülkünur Demir
Project Start Date: 2011
Project End Date: 2012
Construction Start Date: 2013
Building Plot Area: 148,426 m²
Total Construction Area: 5,500 m²

Pin It
Architects

Atilla Yücel

Cem Yücel
Contributing Architect(s)
Ülkünur Demir