Other Works
Similiar Projects

Eşdeğer Mansiyon (Melike Altınışık Architects), Kepez Belediyesi Odak Yapı Fikir Projesi Yarışması

PROJE RAPORU

GENEL YAKLAŞIM KARARLARI

Antalya'nın ve zamanın ruhunu taşıyan bu Kepez Odak Yapı ve Çevre düzenlemesi projesi önerisi, özgün kimliğini güncel kentsel biçimsel kaygılara bürünmeden bulunduğu topoğrafyaya uyum sağlayarak, yerel doğal ve kültürel özellikleri tasarımının merkezinde tutan zamansız olma kavramına dayalı modern ikonik yapısı, doğaya ve kent kimliğine entegre olmuş estetik tasarımından almaktadır.

Mazı Dağı yamacında, Antalya Kent Merkezinin kuzeyinde yer alan proje alanında arazinin topoğrafyası, doğal bitki örtüsü ve doğal karakterleri göz önünde tutularak geliştirilen öneride, Odak yapı grubu arsanın en yüksek noktasında konumlandırılarak, Kent merkezine yönelim aksı doğrultusunda bir 'Yeşil Vadi Aksı' tasarlanmıştır.

Vaziyet Planı

Proje alanı 153.534m2'den oluşmakta olup, arsa sınırları dahilinde Odak Yapı, Amfi Tiyatro, Teras Kafeler, Teras Kulüpler, Spor Sahaları, Otopark, Yürüyüş yolları ve meydanlardan oluşmaktadır.

Yeşil Vadi Aksının bir ucunda içinde sergi mekanlarını barındıran ve ziyaretçilere 360' gözlem imkanı sunan Panorama ile kente simgesel değer katan 75m yükseklikteki Anten Kulesi yer alırken diğer ucunda ise sosyal aktivitelere olanak sağlayan Amfi tiyatro yer almaktadır. Yeşil Vadi boyunca bu fonksiyonlar Panorama Köprü ile birbirlerine bağlanmaktadırlar.

Yeşil Vadiyi batı ve doğu yönünden iki koldan saran topografyaya uyumlu teraslar ise Kafe, Restoran, Spor Kulübü gibi rekreasyon aktivitelerine ev sahipliği yapmaktadırlar.

Odak Yapı Grubu ve Çevre Tasarımı / Fonksiyonlar

1. Simge Yapı ( Anten Kule: 75m )
2. Panorama Gözlem Platformu ( 360' +10.80m )
3. Panorama Köprü Yolu (170m )
4. Panorama Amfi ( 500 Kişi )
5. Panorama Teraslar

  • Botanik Teraslar ( Kafe, Restoran)
  • Spor Kulübü Teraslar ( Spor Tesisleri, Kafe )

6. Otopark (Kuzey) 300 Araç

Otopark (Güney) 100 Araç

Proje Alanına ana giriş kuzey yönünden sağlanmaktadır. Kuzey yönünde yaklaşık 300 araçlık bir otopark yer almaktadır. Güney yönünden de ikincil bir giriş yolu tasarlanmıştır ve güney otoparkın kapasitesi yaklaşık 100 araçlıktır.

Odak Yapı grubundaki ve Park alanı içerisinde tasarlanmış tüm kapalı mekanlar tek katlı yapı gruplarından oluşmaktadırlar.

Panorama ve Simge Yapı

Kent ölçeğinde simgesel değerlere sahip olan odak yapı zeminden 75.00m yükselmektedir. Bir yandan +10.80m kotunda taşıdığı Panorama Gözlem platformu ile ziyaretçilere 360 Antalya Panoramasını seyir imkanı tanırken diğer yandan ise mevcut durumda park alanında yer alan antenleri simge yapının üst kotlarında üzerinde taşımaktadır. Zemin kotunda kalıcı, geçici sergi alanları, kafeterya, multivizyon salonu, ,iç avlu, idari yönetim birimleri, servis ve depo alanları yer almaktadır.

Simge yapının çelik strüktürden oluşan taşıyıcı ayaklarının içine her iki yönde de yerleştirilmiş olan asansörler ile Panorama Gözlem Platformuna çıkılabildiği gibi ayrıca iç avludan rampalar ile önce +4.00 Teras kotuna oradan tekrar strüktür üzerinde yer alan ikincil rampa merdivenler ile de +10.80m kotuna erişilebilmektedir.

Panorama Köprü Yolu

Yeşil Vadi Odak yapı Panorama Gözlem platformu ile amfi tiyatro alanı arasında 170m boyunca uzanan ve bir peyzaj elemanı olarak çalışan çelik konstrüksiyonlu panorama köprü yolu ziyaretçilere yerel bitki örtüsüne uygun olarak seçilmiş çeşitli meyve ağaçları ve farklı tür ağaçların gölgeleri arasında enfes ve sıcak havalarda serin bir yolculuk yaşama imkanı vermektedir.

Panorama Teraslar

Batı Yakası: Kaktüs Bahçesi, Su Bahçesi, Kaya Bahçesi

Bu projede, mimari tasarım kadar peyzaj tasarımında kurgusunun önemli bir unsurudur. Araziyi bir vadiyle ayıran Panorama Köprünün sağ ve solunda tırmanan kotlarda devam eden arazi topoğrafyasına uygun şekilde teraslanmasıyla üç farklı peyzaj katmanı oluşturulmuştur. Batı yakasında kalan teraslarda yer alan Kafe, Restoran gibi fonksiyonlar doğal peyzajın ilgi çekiciliğini artırmaya yönelik Kaktüs Bahçesi, Su bahçesi ve Kaya bahçesi terası gibi tematik tasarım altyapı bileşenleri ile birlikte doğaya akılcı bazı müdahaleler içermektedirler. Bu teraslar Panorama Platformuna ve Simge yapıya doğru seyir imkanı sunmaktadırlar.

Doğu Yakası: Spor Kulüpleri

Doğu yakasında yer alan teraslarda tenis kulübü gibi çeşitli spor kulüpleri ve spor aktiviteleri yer almaktadırlar. Bu teraslardan ise manzara yönelim daha çok kent merkezi ve deniz yönündedir.

Sürdürülebilir Yerel Malzemeler

Arsada yer alan doğal jeolojik yapının korunduğu ve üretilecek olan tüm zeminlerin, amfi döşemelerinin, oturma elemanlarının bu jeolojik yapıdan tıraşlanarak yerinde üretilmesi ya da teraslamalar esnasında çıkan taşların istiflenmesi, böylelikle mimarinin kayalardan fışkıran ve aklın ürünü birer artifakt olarak algılanması önem taşımaktadır. Yer döşemlerinde ayrıca yapılı alanlarda Hint Kayrağı döşeme kaplaması kullanılacaktır. Yapıların Cephe kaplamalarında ve bazı peyzaj elemanlarını tasarımında ise Antalya'ya has olan tarihi Limra bölgesinden çıkarılan ve beyaz rengi ile bilinen Limra taşı işlenerek kullanılacaktır.

Odak Yapı Panoramanın tüm açık ve yarı açık mekanlarını oluşturan yapısal alanlarda döşeme kaplamaları ve gölgelik elemanları olarak yerel ahşap kaplamalar ve bambular kullanılacaktır.

Amfi Tiyatro

Yeşil Vadi aksının ve Panorama Köprü yolunun güneyinde yer alan açık hava Amfi Tiyatrosu ise çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapabilecek 500-1000 kişilik seyirci kapasiteli bir kültürel merkezi temsil etmektedir.

Doğa-Çevre ile Yakın İlişki

Topoğrafyanın özelliklerinden faydalanılarak farklı kotlarda ziyaretçiler için gezi yolları tasarlanmıştır. Yeşil Vadi Aksının çevreleyen bir ring gezi yolunun yanı sıra batı ve doğu yakalarında teraslar arası ulaşıma olanak sağlayan gezi yolları da vardır.

Odak Yapı Grubu Cephe ve Çevre Peyzaj Aydınlatması

Bina cephesinin genel aydınlatması için değişik açılarda seçilmiş projektörler kullanılacaktır. Bunun dışında mimari tasarımın daha iyi vurgulanması için cephede LED ışıklandırma kullanılacaktır. Asıl amaç binanın ön plana çıkacağı bir aydınlatmadan çok ışık kaynağı olan bir kule yaratmaktır.

Details
Project Location: Antalya, Kepez
Project Type: Urban Design, Anıt / Simge Yapı
Proje Tipi Grubu: Eşdeğer Mansiyon
Architectural Project Team: Demet Çekiç, İrem Coşkun, Ali Uçar
Consultant: Gül Ertekin, Nursen Gümüşsoy, Melih Altınışık

Pin It
Architectural Offices
Architects

Melike Altınışık