Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

Epoka Üniversitesi Sosyal Merkez ve Mimarlık Fakültesi

Arnavutluk Tiran'da bulunan Epoka Üniversitesi için tasarlanan Sosyal Merkez ve Mimarlık Fakültesi.

Epoka Üniversitesi Sosyal Merkez ve Mimarlık Fakültesi [Epoka University Social Center & Department Of Architecture; ESC+DA] binası, 2009-2010 yılları arasında Mimari Avan projeleri hazırlanan Epoka Üniversitesi Kampüsünün bir parçasıdır. Epoka Kampüsü iki farklı projenin izlerini taşımaktadır. Kampüste ilk binanın tamamlanmasından [A blok] sonra inşa edilen üçüncü yapı ESC+DA binasıdır. ESC+DA binası; A bloğun, genel kampüs kurgusunun yansımalarının ve tekrar ele alınan kendi ihtiyaç programının birlikte tahlil edilmesinden ortaya çıkan bir tasarımdır.

Program

Yapı ihtiyaç programının netleştirilmesi yapı tasarımında değişiklikler gerektirmiştir. ESC+DA binasından, akıcı mekânsal ilişkiler gerektiren çeşitli etkinlikleri içermesi beklenmiştir. Bina bir taraftan üniversitenin en öne çıkan bölümüne ev sahipliği yaparken, diğer taraftan konferans salonu, kantin, kafeterya, öğrenci kulüpleri ve kütüphaneyi de içermesiyle üniversitenin sosyal mekân ihtiyaçlarına cevap vermektedir.

Mekan Kurgusu

A bloğun güneyinde yer alan ESC+DA binası, kuzeyinde yer alan avlusu ile kampüsün ana kamusal alanını oluşturmaktadır. Binanın dış hatları daha önce tamamlanmış A blok dikkate alarak belirlenmiştir.

Binanın ihtiyaç programı ve kampüs içindeki konumu doğal olarak binanın ana tasarım ilkelerine yansır. Bu nedenle bina temelde, birbirinin içinde ve arasında, diğerinin yer aldığı bir dizi mekânın, program dağılımının mekânsal bir göstergesi olan, açık, merkezi bir mekân etrafında yapılanmasından meydana gelir.

Bina sosyal işlevleri ve mimarlık fakültesi gibi sosyal etkinliği yüksek eğitim mekânlarını içerdiği için, kamusal-özel mekân oranı, işlevlerin bir araya gelişinde belirleyici unsur olmuştur.

Merkezi galerinin batı bölümünde, dolaşım mekânlarının içinde etkinlik düzenlenebilme karakteri, bu mekânların hizmet ettikleri işlevlerin bir göstergesidir. Böylece zemin ve birinci kattaki dolaşım alanları, öğrenci kulüplerine ve mimarlık fakültesi stüdyolarına hizmet ederek sergi alanlarına dönüşmekte ve cam cepheleriyle de yerleşkenin ana kamusal alanıyla etkileşimli bir yapıya bürünmektedir. Bu şekilde zemin kattaki öğrenci kulüpleri ve birinci kattaki mimarlık fakültesi stüdyosu gibi sabit mekânlar güney cephede yer alırken, kuzey tarafta dolaşım ve sergi alanlarına yer açılmış olmaktadır. Kampüs avlusuyla yatay ilişkiyi vurgulamak için, tüm üniversiteye hitap eden ve yoğun bir kullanımı olan kantin ve kafeterya galerinin doğu tarafına yerleştirilmiştir.

Merkezi galeri yükseltilmiş çatısıyla orta alanı kapatmakta ve birinci katta bir bağlantı öğesi rolünü oynamaktadır. Bu çatının altında, açılı şekilde kuzeye bakan dersliklerin, güneydeki akademik birimlerin ve doğudaki kütüphanenin dağılım alanı olarak davranan ana sergi mekânı yer almaktadır. Bu holün, sergi alanı olarak kullanılmasının yanında konferans salonunun fuayesi olarak ta çalışması öngörülmüştür.

Mekanın Üretimi

Mimarlık fakültesine ev sahipliği yapmak üzere tasarlanan ESC+DA' nın, mekân kompozisyonu ve iç mimari ilkeleriyle mimarlık eğitiminde bir rol oynaması hedeflendi. Tasarım kararlarının somutlaştırılması bu özel amaç kapsamında ele alındı. Mekânı tanımlayan öğeler ve binaya hizmet eden altyapı sistemi şeffaf bir ağ yapısının parçası haline geldi. Bu çerçevede her malzemenin özünün dışa vurulması ve böylelikle tanımladıkları mekânlara etki etmesi istendi.

Künye
Proje Yeri: Arnavutluk, Tiran
Proje Tipi: Yüksek Öğretim Yapısı
İşveren: Epoka Üniversitesi
Danışman: Fehmi Kızıl, Jose Ramon Fermin, Emre Can Yılmaz, Kamil Gürbüz, Artan Hysa, Valbona Koçi, Sokol Dervishi
İç Mekan Projesi: Jurtin Hajro, Gentian Kica
Fotoğraf: Eduard Pagria
Proje Başlangıç Yılı: 2011
Proje Bitiş Yılı: 2012
İnşaat Başlangıç Yılı: 2012
İnşaat Bitiş Yılı: 2013
Arsa Alanı: 58.527 m²
Toplam İnşaat Alanı: 6.988 m²

Pin It
Mimar

Kadir Karakoç

Jurtin Hajro
Yardımcı Mimar(lar)
Erdem Soylu
Mesut Dural
Sezer Özbulat