Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

Erbil Çocuk Hastanesi

Merkezi beşgen bir atrium etrafına yerleştirilmiş 5 adet kolun meydana getirdiği, yıldız şeklinde özgün bir forma sahip olan Erbil Çocuk Hastane’si 121.000 m2’lik bir arazide yer almaktadır.

Ana giriş ve kollara dağılım üstü yer yer şeffaf yer yer yarı şeffaf ve güneş kırıcılardan oluşan bir düzende oluşturulan atriumdan sağlanmıştır. Atriumda 5 adet çelik ağaç yapısı bulunmaktadır. Ağaçlardan çıkan dallar her bir ağacın üzerindeki çatı modülüne doğru uzanıp atrium çatısını taşımaktadır. Atrium’da ayrıca bir adet fuaye merdiveni ve asansörü bulunmaktadır. Söz konusu düşey dolaşım vasıtasıyla atrium mekanında yer alan, her katın kendi dolaşım galerisine bağlanılmaktadır. Bu galeriler kolları her katta birbirine bağlarken aynı zamanında atrium mekanını ve ağaç yapılarını ve dallarını farklı kotlardan deneyimleme imkanı sunmaktadır. Atriumda duran bir kişinin kendini konumlandırması için her koluna bir havyan çeşidi atfedilmiş ve her kolun atriuma bakan cephesinde bir adet hayvan soyutlaması yer almaktadır. Benzer şekilde kolun diğer yöndeki uç tarafında bulunan yangın merdiveni perdelerine de aynı şekilde hayvan figürleri işlenmiştir.

Kolların iç mekanında az sayıdaki kolonların bulunduğu yapısal grid, departmanların esnekliğini mümkün kılarak, zaman içinde oluşabilecek gereksinimlerin gelişmesine ve yayılmasına imkân vermektedir. Hastane, tedavi amaçlı bahçe ve park alanları olarak geliştirilen kırsal bir araziye bakmaktadır.  3 kat ve bodrumdan oluşan hastane binasının toplam inşaat alanı 33.000 m2 olup 56 adet tek kişilik oda, 4 adet 6 yataklı bakım ünitesi ve 20 adet VIP odası ve diğer ünitelerdeki yataklarla birlikte toplam 161 yatak bulunmaktadır. Hastane, 3 ameliyathane, 1 acil departmanı, 1 görüntüleme departmanı, uzman hekim poliklinikleri, 1 pediatri ve yeni doğan yoğun bakım ünitesi ve 1 kadın hastanesini kapsamaktadır.

Binanın cephesinde yer alan cephe elemanlarının boyları ve kesitler, pencere boşluklarının enleri, boyları ve birbirleriyle olan mesafeleri tamamen Fibonacci Serisine, her sayının kendinden öncekiyle toplanması sonucu oluşan sayı dizisine, uygun olarak tasarlanmıştır. Bu ölçülerle ortaya çıkan cephe Altın Oran’ın sağlamaktadır.

Künye
Proje Yeri: Erbil, Irak
Proje Tipi: Hastane / Poliklinik
Proje Tipi Grubu: Sağlık
İşveren: Rang Shawis
Ana Yüklenici: Mert Kayasü, VINS Construction
İç Mekan Projesi: MTK Mimarlık-Danışmanlık
Proje Yöneticisi: Mert Kayasü
Statik Projesi: ERKA-AS Mühendislik, ESAN Epd Mühendislik
Mekanik Projesi: FNP Mühendislik
Proje Başlangıç Yılı: 2011
Proje Bitiş Yılı: 2013
İnşaat Başlangıç Yılı: 2011
İnşaat Bitiş Yılı: 2014
Arsa Alanı: 121,000 m2
Toplam İnşaat Alanı: 32,000 m2

Pin It
Mimar

M.Turhan Kayasü

Mert Kayasü

Selen Sarıkulak