Other Works
Similiar Projects

Tosyalı Holding Yönetim Merkezi

16. ve 19. yüzyıllar arasında Osmanlı İmparatorluğu’nun, 19. yüzyılda ise Fransa’nın hakimiyetinde kalmış olan Cezayir, bu farklı kültürel etkilerle biçimlenmiş eklektik bir kentsel dokuya sahip.

Zamanla Osmanlı döneminin izlerinin büyük ölçüde silinmiş olmasına karşın, kentin bazı semtlerinde hala avlular, cumbalar, revaklar ve yarı açık mekanlarla biçimlendirilmiş, Osmanlı mimarisinden izler taşıyan yapılar varlığını sürdürmeye devam ediyor.

Yörenin yerel mimarisinde sıkça karşılaşılan bu avlulu yapılaşma fikri, hem iklimsel özellikler gereği, hem de kullanıcıların hafızasında yer etmiş bir mekansal kurgu biçimi olması nedeniyle, Cezayir’in Oran kentinde  Bakırküre Mimarlık tarafından projelendirilen Tosyalı Holding Yönetim Merkezi binasının tasarımında temel çıkış noktaları olarak ele alındı.

Çok büyük bir fabrika arazisinde yer alan ve mimari anlamda bağ kurabileceği bir çevreye sahip olmayan binada iç avlu, peyzaj ve su öğeleriyle bir iç dünya yaratılarak, yapının yaşayan bir kimliğe sahip olması sağlandı.

Tasarım kararları ‘yalınlık’ olgusuyla biçimlendirilen yapının cephe bileşenleri, bulunduğu coğrafyanın iklimsel özelliklerinin de etkisiyle en önemli mimari öğeler olarak ele alındı. Bu bağlamda doğramalar, hem güneş kırıcı fonksiyonu olan, hem de yapıya dinamizm katan yapısal elemanlar olarak ön plana çıkarıldı.

Bulunduğu coğrafyanın kültürel bağlamıyla uyumunu yitirmeden modern bir mimari kimliğe sahip olması amaçlanan Tosyalı Holding Yönetim Merkezi binasının malzeme seçimleri de ‘yerellik’ arayışlarını biçimlendiren önemli etmenler olarak ele alındı. Yapının kütle bütünlüğü, ağır ve gösterişli malzemeler yerine, tasarımın yalınlığını ve sadeliğini vurgulayacak malzeme seçimleriyle sağlandı.

Tosyalı Holding Yönetim Merkezi, temel olarak, 3 ana blok, 1 giriş bloğu ve 1 çekirdek bloğu olmak üzere 5 bloktan oluşturuldu.  Ana bloklardan ikisi, her birinde 4 ofis katı bulunan, açık ve kapalı ofisler ile yönetim katından oluşurken; üçüncü ana blokta tek bir kattan oluşan 200 kişilik bölünebilir bir sisteme sahip konferans salonu konumlandırıldı. Çekirdek blok ise tüm bu fonksiyonlara ortak hizmet alanı sunmak amacıyla tasarlandı.

Söz konusu blokları ortak bir platformda bağlamak, ayrı bir karşılama kütlesi olan blok ile girişi tanımlamak, yarı açık mekanlarla iklim konuşlarına bağlı olarak güneş, rüzgar ve rüzgarla taşınan toprak için koruyucu bir kalkan oluşturmak gibi amaçlarla kullanılan saçak, yapının en baskın mimari öğesi olarak öne çıkartılırken; mekanik dış üniteler, dışarıdan algılanmayacak şekilde çatı katında gizlendi.  

Toplamda 4.500 m2 inşaat alanında, ofis ve sosyal alanlarıyla birlikte 150 kişilik bir kadroya konforlu çalışma ve sosyalleşme mekanları sunacak olan Tosyalı Holding Yönetim Merkezi’nin şantiye sürecinin 2017 ilkbahar aylarında tamamlanması planlanıyor.

Details
Project Location: Cezayir, Oran, Afrika
Project Type: Offices
Proje Tipi Grubu: Commercial
Employer: Tosyalı Holding
Ana Yüklenici: Bakırküre Mimarlık
Project Start Date: 2015
Project End Date: 2016
Total Construction Area: 4,500 m²

Pin It
Architectural Offices
Architects

Gürhan Bakırküre
Contributing Architect(s)
Mehmet Ay
Samprie Chatziachmet